aanvoerder-2023

20 maart 2024

Extra kilo’s vet en eiwit per koe leveren veehouders aanzienlijk meer melkgeld opLandelijk is de gemiddelde melkproductie per koe over het afgelopen jaar iets gedaald. Desondanks zijn klanten van ForFarmers voor het 8e jaar op rij koploper in de productie van kilogrammen vet en eiwit per koe. Over deze jaren produceren klanten van ForFarmers gemiddeld 209 kg meetmelk per koe per jaar meer ten opzichte van het landelijk gemiddelde volgens data van CRV* (+81 kg melk, +0,10% vet en +0,03% eiwit). Dit komt overeen met 17 kg vet en eiwit per koe per jaar. Bij de huidige melkprijs resulteert dit in 90 euro extra melkgeld per koe per jaar.

Deel deze pagina

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u een goed gesprek over uw bedrijf?