Teelt & overig

Meer melk uit ruwvoer met Terra+

Logo - Meer melk uit ruwvoer met Terra+

Veruit het grootste gedeelte van het melkveerantsoen bestaat uit ruwvoer, dus een goede ruwvoerkwaliteit is essentieel.
Met onze ruwvoeraanpak Terra+ werkt u doelgericht aan kwaliteitsverbetering op elk onderdeel van de ruwvoerproductie, vanaf bemesting tot en met het inkuilen. Samen met onze specialisten en met inzet van een uitgekiend assortiment zaaizaden, meststoffen en inkuilmiddelen. Met als resultaat: meer melk uit ruwvoer!

Graszaden

Logo - Graszaden

Grasmengselkeuze op voederwaarde en smaak, een primeur in Nederland!

Met het nieuwe Topgrass-assortiment 2020 biedt ForFarmers een belangrijke primeur: grasmengselkeuze op voederwaarde en smaak!

Maiszaden

Logo - Maiszaden

Mais: motor voor de melkproductie

Mais is een essentiële schakel in Terra+, de totaalaanpak van ForFarmers voor meer melk uit ruwvoer. Een juiste rassenkeuze en bemestingsstrategie draagt direct bij aan een verhoging van het rendement uit uw eigen voer. Bekijk ons overzicht van het assortiment. Onze specialisten en accountmanagers helpen u graag om de beste keuze te maken voor uw bedrijf.

GroGrass meststoffen

Logo - GroGrass meststoffen

Efficïente en uitgekiende graslandbemesting met met GroGrass meststoffen

Bemesting is een essentiële schakel in TERRA+, de totaalaanpak van ForFarmersvoor meer melk uit ruwvoer. Een uitgekiende bemestingsstrategie en inzet van de juiste meststoffen draagt direct bij aan de verhoging van uw ruwvoeropbrengst en –kwaliteit. Optimale benutting van uw eigen drijfmest is daarbij de basis.

GroMaize

Logo - GroMaize

Maismeststoffen voor elke grondsoort en mestgift: GroMaize

GroMaize is een complete range van aanvullende maismeststoffen om toe te passen tijdens of kort na het zaaien. De GroMaize meststoffen zijn zodanig samengesteld dat ze voldoen aan de laatste technische eisen die we aan een moderne meststof stellen. Voor elke grondsoort en mestgift is er een geschikte aanvullende GroMaize meststof. Nieuw in ons assortiment is GroMaize Opticoat, een meststof die met het vrijgeven van nutriënten nauw aansluit bij de groeifase van de plant.

Hét inkuilmiddel voor gras en mais: SiloSolve FC en PIONEER.

Logo - Hét inkuilmiddel voor gras en mais: SiloSolve FC en PIONEER.

ForFarmers introduceerde in 2017 met SiloSolve FC het eerste inkuilmiddel dat bewezen succesvol is bij zowel het voorkomen van broei als het verlagen van conserveringsverliezen. De praktijk laat steeds weer zien dat met SiloSolve FC behandelde kuilen veel koeler zijn dan onbehandelde kuilen en ruim vier keer langer bestand blijven tegen broei.

SiloSolve FC stabiliseert de ingekuilde mais uiterst snel, waardoor de kans op broei en schimmelvorming veel kleiner wordt en de mais zonodig ook al snel na het inkuilen kan worden gevoerd.

Ook levert AgroNoord het inkuilmiddel voor gras en mais van PIONEER. Er zijn 4 verschillende toevoegmiddelen.

 

Kuilculator

Logo - Kuilculator

Wat kunt u verdienen door minder ruwvoer en voederwaarde te verliezen? Bereken het hieronder snel en gemakkelijk met de Kuilculator.

Bodemverbeteraars

Logo - Bodemverbeteraars

De pH (zuurtegraad) van de bodem op peil brengen doe je met kalk. Wie het organische stofgehalte van de grond snel wil verhogen, heeft baat bij compost, een meststof met veel stabiel organisch materiaal per kilo fosfaat. Gips is uitstekend voor structuurverbetering. Deze calciummeststof heeft zich zowel op kleigronden als op (lemige) zand- en dalgronden bewezen.

Gewasbescherming voor gras en mais

Logo - Gewasbescherming voor gras en mais

Doordachte gewasbescherming is een essentieel onderdeel bij het streven naar een hoge kwantiteit en kwaliteit gras of mais per hectare. De juiste timing, middelenkeuze en toepassing van middelen vraagt om specifieke kennis die onze teeltspecialisten graag met u delen.

Vanggewas na mais heeft grote voordelen

Logo - Vanggewas na mais heeft grote voordelen

Vanggewassen beperken de stikstofuitspoeling en dragen bij aan behoud van organische stof, wat goed is voor de bodemstructuur.

De voordelen van een geslaagd vanggewas:

  • Aanvoer van effectieve organische stof (tot wel 1100 kg/ha opbouw per jaar)
  • Verminderen van N-uitspoeling door vastlegging (tot wel 30 kg N/ha)
  • Verbeteren van de bodemstructuur

Kuilfolie

Logo - Kuilfolie

AgroNoord heeft een breed assortiment landbouwfolies om uw voeders mee af te dekken en te beschermen. Ons assortiment bestaat uit diverse soorten afdekfolie, wandfolie en onderfolie.

Naast deze sectoren leveren wij ook aanvullende grondstoffen en bijproducten

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u een goed gesprek over uw bedrijf?