AgroNoord voor gezonde boerenbedrijven, nu en in de toekomst!

Ontsloten tarwe en ontsloten rogge zowel LOS als in SLURF vlot leverbaar!

Neem contact met ons op voor meer informatie en/of prijzen!

Total Feed Business

Onze Sectoren
Afbeelding - Home

Icon - MelkveeMelkvee

Hoe productief uw melkvee is wordt vooral bepaald door de kwaliteit van het rantsoen, de jongveeopfok, de transitieperiode en de ruwvoerproductie.

Assortiment

Icon - VleesveeVleesvee

Als vleesveehouder weet u als geen ander dat de gezondheid van uw dieren en optimale voerbenutting hand in hand gaan. Het uitgekiende assortiment voeders van Feed2Meat en de kennis en ervaring van onze vleesveespecialisten vormen de basis voor gezonde groei van uw dieren in elke fase. Met als resultaat: gemakkelijk werken en het hoogste saldo per dierplaats.

Assortiment

Icon - GeitenGeiten

Hierbij besteden we aandacht aan elk onderdeel van uw bedrijf: de geiten (geitenvoeding), de lammerenopfok, de droogstand en opstart (transitie) en de ruwvoerproductie.

Assortiment

Icon - SchapenSchapen

Als schapenhouder weet u zelf het beste welke doelen u wilt bereiken. Afhankelijk daarvan, bieden wij u een passende voeroplossing. Tezamen met het deskundige advies van onze schapenspecialisten komt u zo altijd tot het beste voor uw schapen en uw bedrijfsdoelstellingen. Dat werkt gemakkelijk en plezierig!

Assortiment

Naast deze sectoren leveren we ook aanvullende grondstoffen en bijproducten

Agronoord - Nieuws
03-08-2022

Rob denkt mee over het…

Met de hoge melkprijs van momenteel is het extra interessant om de maximale kilo's vet en eiwit per koe na te streven. We weten echter allemaal dat dit een flinke uitdaging is in de zomer. Melkveespecialist Rob Rutgers geeft in zijn FFlog v...

03-08-2022

Veel perspectief innovaties voor toekomstbestendige…

De mogelijkheden om via innovaties de emissies van ammoniak en broeikasgassen aanzienlijk te reduceren, worden in de huidige plannen van de overheid zwaar onderbelicht. Met name door een combinatie van innovaties op gebied van stalsystemen en mestsch...

03-08-2022

Hittestress: Zo behoud je de…

De temperatuur gaat omhoog en de melkproductie omlaag. De lijst met ophaalkoeien voor de melkrobot wordt steeds langer. Herkenbaar? Een goed plan voor warme periodes is op robotbedrijven extra belangrijk. Daarom geeft robotspecialist Sebastiaan Hamer...

03-08-2022

Mais wel of niet beregenen?

Door onder andere uitersten in de weers-omstandigheden zoals extreme droogte en hoge temperaturen zien we in veel maïspercelen stresssymptomen naar voren komen. Maïs kan van nature met weinig water groeien. Mais gaat enorm efficiënt me...

03-08-2022

Kali- bemestingsadvies voor grasklaver percelen

Grasklaver percelen hebben na de eerste snede nauwelijks meer stikstof nodig. Maar let op, de aanvoer van 15 tot 30 m³ drijfmest is onvoldoende om in de kalibehoefte te voorzien. Een kali-gebrek ligt op de loer, zeker na deze periode van droogte...

03-08-2022

Tips om het grasland te…

De conditie van het grasland heeft flink te lijden onder droogte. Bij een bodemtemperatuur boven de 25°C, in combinatie met verdamping en vochtgebrek, gaat de kwaliteit van de grasmat snel achteruit. Gras heeft een groot herstellend vermogen, maa...

03-08-2022

Grasmengsels speciaal voor droge omstandigheden:…

Ook dit jaar hebben we weer te kampen met een neerslagtekort. Beregenen kan hiervoor een oplossing zijn. Als je die mogelijkheid niet hebt, kan het interessant zijn om een ander grassoort te kiezen. Bijvoorbeeld een grassoort die wat dieper kan ...

02-08-2022

Duurmelken verdient beter: maximaal produceren…

Dankzij ons unieke voedingsadvies, inclusief speciaal krachtvoer voor duurmelkgeiten, blijven uw duurmelkers jaarrond gezond en productief zonder te vervetten....

01-08-2022

FFlog: Robotspecialist Guido Derks geeft…

De wisselende en soms erg hoge temperaturen zorgen voor een lagere weerstand bij koeien. Op veel bedrijven zien we momenteel dat het celgetal oploopt. Wat kan je als robotmelker doen om de uiergezondheid te verbeteren? In deze FFlog geeft robotspecia...

01-08-2022

Silo schoonhouden extra belangrijk bij…

Op warme dagen kan de temperatuur bovenin de silo behoorlijk oplopen. Wanneer de silo niet helemaal vol zit warmt de lucht boven in de silo op. In de avonds loopt de temperatuur terug wat zorgt voor condensvorming, waardoor voer aan de ruwe wanden va...

29-07-2022

Duurmelken verdient beter: tips over…

In dit artikel focussen we op de dekstrategie. Hoeveel geiten moet de bok dekken om uw bedrijfsdoelstelling te halen? ...

29-07-2022

Agroscoopcijfers 2021: ForFarmers-klanten hebben mooie…

Uit de jaarcijfers 2021 van Agroscoop blijkt dat de geitenhouders die mengvoer van ForFarmers hebben afgenomen en deelnemen aan Agroscoop (70 bedrijven) het uitstekend hebben gedaan....

29-07-2022

Winnaars Agroscoopbokaal 2022

Gedurende de meimaand Agroscoopbokaalmaand zijn de acht winnaars van de Agroscoopbokaal 2022 bekendgemaakt. Tijdens een feestelijke uitreiking op 31 mei in Burgers’ Zoo in Arnhem zijn de bokalen aan de winnaars overhandigd....

29-07-2022

Wetering Melkgeiten wint ForFarmers Agroscoopbokaal…

Lage voerkosten door visie en anticiperen op grondstoffenmarkt....

29-07-2022

Vernieuwende veehouders met oog voor…

De winnaars van de Agroscoopbokaal 2022 worden binnenkort bekendgemaakt…...

29-07-2022

Jonge boeren in actie tegen…

Het zal je niet ontgaan zijn: woensdag gaan de boeren protesteren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. ForFarmers, haar dochterbedrijven, dealers en FromFarmers ondersteunen dit protest. Bekijk de boodschap van deze jonge boeren die st...

29-07-2022

ForFarmers en haar dealers zij-aan-zij…

Vrijdag 10 juni maakten Ministers van der Wal (Stikstof) en Staghouwer (LNV) de ‘Startnotitie nationaal programma landelijk gebied’ en de ‘Perspectieven voor agrarische ondernemers’ tegelijkertijd bekend....

29-07-2022

Grasmengsels speciaal voor droge omstandigheden

In deze video vertellen teeltspecialist Ron Vennix en Innovatiemanager Ronald van Hal meer over droogtetolerante grassoorten....

29-07-2022

Duurmelken verdient beter: tips over…

In dit artikel focussen we op hittestress, want een goede voorbereiding op warme dagen scheelt u een hoop stress....

29-07-2022

Hoe verminder je hittestress bij…

Hittestress verminderen? Lees hier wat u kunt doen om uw geiten door de warmere perioden te begeleiden....

28-07-2022

GBM licentieverlenging

ForFarmers organiseert in samenwerking met TerraNext 4 bijeenkomsten GBM licentieverlenging, module: Teelt. De bijeenkomsten worden georganiseerd op het ForFarmers ruwvoerteelt innovatieveld in Bornerbroek op 7 en 8 september. U kunt kiezen...

28-07-2022

Haal het maximale uit je…

Met het vernieuwde Robot analyseprogramma (RAP), kunnen de robotspecialisten van ForFarmers het samenspel tussen robotinstellingen, voeding en gezondheid nu heel overzichtelijk in beeld brengen en optimaliseren....

28-07-2022

Melkveespecialist Johannes coacht je naar…

De klanten van ForFarmers melken al jaren meer kilogrammen vet en eiwit dan het landelijk gemiddelde. Het is niet alleen een mooie prestatie, maar het levert onder aan de streep ook meer melkgeld op. Melkveespecialist (en voetbalcoach) Johannes verte...

27-07-2022

Bemesting in de (na)zomer: geef…

Bemesting in de (na)zomer: geef kali en natrium...

27-07-2022

Regels rondom graslandvernieuwing

Ook dit jaar gaan veel veehouders hun grasland herinzaaien of doorzaaien. Tot en met 31 augustus mag grasland op zand en löss vernietigd worden voor graslandvernieuwing. Deze graslandvernieuwing moet de veehouder vooraf melden bij RVO. Lees...

25-07-2022

Hittestresspreventie droge koeien: in het…

Wist je dat goede hittestressmaatregelen in de zomer, zorgen voor een hogere melkproductie in het najaar? Hittestress zorgt voor een lage voeropname, dat kan met name bij droge en verse koeien, voor problemen zorgen. Besteed daarom de komende maanden...

22-07-2022

Voorkom een te korte droogstand…

Hoe voorkom je dat door hittestress de droogstand te kort wordt?  ...

22-07-2022

Jongveespecialist Monique over biest: bacteriën…

"Het snelle ontstaan van bacteriën in biest in de zomermaanden en de nadelige gezondheidseffecten daarvan worden nog heel vaak onderschat", merkt Monique van Middelaar, jongveespecialist bij ForFarmers: “Je loopt daarmee onn...

18-07-2022

Hittestress: Zes belangrijke tips tegen…

'Pompende’ koeien, een lagere voeropname en een dalende melkproductie: typische verschijnselen die horen bij hittestress. Hoe helpt u uw koeien beter door periodes met hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid en voorkomt u een zomerdip i...

13-07-2022

Graaninname locaties in Oost Nederland

Bij ForFarmers kunt u terecht voor de levering van uw verbouwde granen. Op de fabriekslocaties in Lochem, Almelo en Deventer kunt u uw graan na de oogst brengen. Dit is alleen mogelijk door dit vroegtijdig aan te melden middels een ‘graanoveree...

29-06-2022

Klanten van ForFarmers opnieuw koploper…

Extra kilo’s vet en eiwit per koe leveren veehouders aanzienlijk meer melkgeld op ...

28-06-2022

Leg de basis voor kwaliteit…

Een goede bemesting van de zomersnedes verdient extra aandacht als u streeft naar maximale opbrengst en kwaliteit. Ook voor smakelijk en kwaliteit najaarsgras legt u de basis door een goede bemesting in de zomer. Een hoge nutriënten onttrekking ...

23-06-2022

Chris Deen benoemd tot CEO…

Chris Deen benoemd tot CEO tijdens Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ForFarmers N.V....

08-06-2022

Hoe houdt Wim van der…

Wim van der Wal uit Ommeren melkt 1.360 geiten, waarvan zo’n 1.150 geiten duurmelkers zijn. Deze duurmelkgeiten blijven gezond door het juiste rantsoen te voeren en door te sturen op conditie en te zorgen dat de geiten niet vervetten. Het rants...

08-06-2022

Duurmelken verdient beter: tips voor…

Dankzij onze jarenlange ervaring met duurmelkgeiten en een uniek voedingsadvies, inclusief speciaal krachtvoer voor duurmelkgeiten, blijven uw duurmelkers jaarrond gezond en productief....

01-06-2022

Hoofdrolspelers pluimvee-waardeketen slaan handen ineen…

Een consortium van Nederlandse spelers in de pluimveeketen bundelt de krachten voor onderzoek naar insecten als eiwitbron in pluimveediëten....

30-05-2022

ForFarmers introduceert nieuwe streefwaarden voor…

Data-analyse Agroscoop leidt tot betrouwbare streefwaarden voor de ideale opfokgelt...

30-05-2022

Geiten duurmelken: melkproductie op peil…

Zodra de langste dag van het jaar achter de rug is neemt bij geiten de natuurlijke drang om melk te produceren af. Met deze tips kunnen duurmelk geiten hun piekproductie zo lang mogelijk vasthouden....

30-05-2022

De tips van Jorg –…

In deze video geeft geitenspecialist Jorg van den Hurk tips om de melkproductie bij uw duurmelkgeiten op peil te houden. ...

30-05-2022

‘We gaan voor uitbreiding Boert…

ForFarmers ondertekende 21 september 2021 de overeenkomst van haar landelijk zilveren partnerschap van Boert Bewust....

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u een goed gesprek over uw bedrijf?