Melkvee

Melkveevoeding

Meer informatie

Droogstand en opstart

Meer informatie

Jongvee

Meer informatie

Ruwvoer

Meer informatie

Robotmelken

Meer informatie

TMR – Méér dan gemengd voeren

Meer informatie

Weidegang

Meer informatie

Naast deze sectoren leveren wij ook aanvullende grondstoffen en bijproducten

Melkvee
24-01-2022

Profiteer van hoge melkprijs door…

Een sterke vraag naar melk en een krimpend aanbod zorgen ervoor dat de melkprijs momenteel hoog is. Historisch hoog zelfs. De melkprijs ligt op dit moment 8 tot 10 cent boven het langjarig gemiddelde. Dit levert bij een jaarproductie van 1 miljoen ki...

21-01-2022

Jarenlang onderzoek toont meerwaarde gerichte…

In een voorjaar met extreem hoge meststoffenprijzen is de keuze voor een goedkopere meststof vaak snel gemaakt. Toch blijkt uit berekeningen van ForFarmers dat ook in jaren met hoge meststofprijzen het verstandig is om een overwogen keuze te maken. U...

20-01-2022

Tips voor het verlagen van…

Per 1 januari 2022 heeft Qlip de celgetalbepaling aangepast naar de Europese standaard.  Door deze aanpassing is de celgetalbepalingen gemiddeld 12 procent hoger uitvallen. Dit terwijl de maximale EU norm van 400.000 cellen/ml niet is verhoogd w...

20-01-2022

Doe mee aan de Dakini…

Maakt u de keuze om in 2022 Dakini, het best verteerbare ras van de rassenlijst, te verbouwen? Dan maakt ook u kans op een mooie prijs die door de leverancier Syngenta beschikbaar wordt gesteld. Meedoen gaat vanzelf. Elke bestelling bij ForFarmers di...

10-01-2022

Gezondere koeien en hogere gehaltes…

Melkveebedrijf Van de Zandschulp in Lunteren (GLD) heeft het afgelopen jaar een flinke stijging in vet- en eiwitgehaltes behaald.  Dit is zeker niet uit de lucht komen vallen. Sturen op conditiescores en het meten van ketonen van de verse koeien...

04-01-2022

De Achterhoekse strijd om de…

Melkveehouders Martijn Klein Gebbink, Ronnie Tjoonk en Arjan Hoenink uit de Achterhoekse buurtdorpen Rekken en Eibergen strijden onderling om hun befaamde eiwitbokaal. Hoe is deze competitie ontstaan, wat is ieders strategie en wie is op dit moment d...

04-01-2022

Regelgeving omtrent grasland vernietigen in…

Scheuren, vernietigen of doodspuiten zijn allemaal vormen van het kapot maken van de zode en vallen onder onderstaande regelgeving. Sinds 2021 zijn de grasland vernietigingsregels voor derogatie en niet-derogatiebedrijven gelijk....

03-01-2022

Let op! Nieuwe standaard voor…

Per 1 januari 2022 gaat Qlip het celgetal in de melk bepalen aan de hand van de Europese standaard. De verwachting is dat hierdoor de celgetalbepalingen gemiddeld 12 procent hoger uitvallen. Melkveebedrijven met een celgetal van rond de 350.000 celle...

28-12-2021

Terug naar de basis voor…

Ruim en half jaar na zijn overstap naar ForFarmers zijn de vet- en eiwitgehaltes bij Frank van Mensvoort aanzienlijk gestegen en de krachtvoerkosten gedaald. ...

22-12-2021

FFlog: Zo help je de…

Jonge kalveren zijn kwetsbaar en hebben extra aandacht nodig om goed de winter door te komen. In deze FFlog geven onze jongveespecialisten Linda, Monique en Fredrieke tips waarmee de kalfjes, ook bij koud weer, goed gezond en warm blijven....

22-12-2021

Jongveespecialist Linda geeft tips over…

Ze zijn klein, zwart en ontzettend irritant…  Vliegen in de jongveestal. Heb je ze nog niet gespot? Dan is dit het moment om te starten met het nemen van bestrijdingsmaatregelen! In deze FFlog vertelt jongveespecialist Linda Kopczinsk...

17-12-2021

Bestel op tijd rondom de…

Om rondom de feestdagen overal tijdig de silo's te vullen hebben we uw hulp nodig:...

15-12-2021

FFlog: Tips voor het verbeteren…

Wist je dat een slechte klauwgezondheid de nummer één reden voor afvoer van koeien is? Robotspecialist Erik Hofman vertelt waarom een goede klauwgezondheid op robotbedrijven extra belangrijk is en geeft tips om de klauwgezondheid te ver...

15-12-2021

FFlog: Robotspecialist Gerard Smink over…

Veel robotbedrijven lopen vroeg of laat tegen capaciteitsproblemen aan. Capaciteitsproblemen ontstaan bijvoorbeeld wanneer er meer koeien worden gemolken, maar ook wanneer de productie is gestegen of de melksnelheid is gezakt. In deze FFlog legt robo...

15-12-2021

Inschrijven voor meststoffenleverantie 2022

Als gevolg van een fors gestegen gasprijs zijn ook de prijzen voor stikstofmeststoffen de afgelopen weken explosief gestegen. Producenten bieden sindsdien beperkte volumes aan tegen zeer hoge prijzen. Op dit moment is het onmogelijk een reële in...

15-12-2021

Bestel tijdig de mais zodat…

Het maisseizoen 2022 lijkt nog ver weg maar het is belangrijk om tijdig na te denken over de rassenkeuze. Voor het maken van de juiste keuze is het belangrijk om de verschillende opties en bijbehorende kenmerken goed af te wegen op basis van de bedri...

15-12-2021

Schimmel en broei in de…

Op dit moment zien we regelmatig kuilen waarin broei en/of schimmels voorkomen. Ruwvoer dat broei bevat verliest voederwaarde. Naast lagere voederwaarde gaat ook de kwaliteit van je overige voer omlaag wanneer dit wordt gevoerd met een broeiende kuil...

15-12-2021

Mais telen op zand en…

De voorgenomen teelt van mais dient uiterlijk 15 februari gemeld te worden bij RVO.nl. Ook moet er via een kadastrale of topografische aanduiding aangegeven te worden welk perceel het betreft en wat de oppervlakte van het perceel is wa...

25-11-2021

Maismonitor: ontwikkeling drogestof percentage in…

De maisoogst komt er aan. Door de ongunstige weersomstandigheden in het voorjaar is de mais duidelijk later dit jaar. Daarnaast zien we grote verschillen tussen rassen en regio’s. Het is daarom zaak uw maisveld vaker te beoordelen op afrij...

25-11-2021

Teeltspecialist Ron Vennix denkt mee…

De maisoogst komt er weer aan! Dankzij de gunstige weersomstandigheden rijpt de mais in versneld tempo af. Er zijn regionaal echter grote verschillen in de fase van afrijping van de mais. Het is daarom zaak de mais vaker te beoordelen op afrijping en...

23-11-2021

‘We gaan voor uitbreiding Boert…

ForFarmers ondertekende 21 september 2021 de overeenkomst van haar landelijk zilveren partnerschap van Boert Bewust....

16-11-2021

Maisoogst 2021: hoger hakselen, MKS…

Door de goede ruwvoerpositie en de verwachte hoge opbrengst van de mais kan het zinvol zijn om een hogere voederwaarde in de maissilage te krijgen of een deel van de mais te oogsten voor MKS of CCM. Dit leidt tot een hogere voederwaarde en meer restp...

25-10-2021

Hoe voorkom je schimmel in…

Schimmel in de silo heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van het voer. met deze tips en adviezen kunt u schimmel in de voersilo voorkomen....

21-10-2021

Telefoonstoring

Op dit moment zijn wij in verband met een storing telefonisch helaas verminderd bereikbaar....

01-10-2021

Wat is het optimale oogstmoment…

De maisoogst komt er weer aan! Dankzij de gunstige weersomstandigheden rijpt de mais in versnelt tempo af, echter zien we verschillen tussen maisrassen en per regio. Het is daarom zaak uw maisveld vaker te beoordelen op afrijping en indien nodig het ...

01-10-2021

Melkveespecialist Johannes geeft tips over…

Heb je de kuilanalyse van de eerste snede binnen en valt het percentage ruw eiwit en de VEM-waarde tegen? Dan heeft melkveespecialist Johannes Jongsma een aantal tips om deze kuil alsnog goed te benutten....

01-10-2021

FFlog: Robotspecialist Guido Derks geeft…

Deze zomer is de luchtvochtigheid hoog. Dat zorgt en voor een hogere infectiedruk, en voor een verminderde weerstand bij koeien. Op veel bedrijven zien we momenteel dat het celgetal oploopt. Wat kan je als robotmelker doen om de uiergezondheid te ver...

01-10-2021

Tips voor een geslaagde maisoogst

Bij een geslaagde oogst van de mais komt meer kijken dan het juiste oogstmoment en haksellengte. Hoe zorg je ervoor dat de mais goed de kuil in gaat zodat je het hele jaar profiteert van goed voer? Onze teeltspecialisten hebben de belangrijkste tips ...

20-09-2021

Vanggewas mislukt of nog niet…

Het is het verplicht om op zand- en lössgrond waar mais wordt geteeld, uiterlijk 1 of 31 oktober een vanggewas te telen.  Wat moet je doen als de onderzaai niet is geslaagd of als je nog geen vanggewas hebt ingezaaid?Je kunt op verschillend...

17-09-2021

Hoe omgaan met builenbrand en…

Builenbrand en stengelrot steken ook dit jaar weer de kop op in maispercelen in heel Nederland. Wat betekent dit voor de kwaliteit en opbrengst en wat kun je doen om aangetaste mais zo goed mogelijk in de kuil te krijgen en te conserveren?...

16-09-2021

Hoe compenseer je eiwitarme kuilen?

Langer wachten met inkuilen vanwege natte omstandigheden heeft gezorgd voor meer grasgroei in het land. Meer grasgroei betekent dat het bemeste stikstof is verveeld over meer massa. Met als resultaat dat de gewonnen graskuilen vanaf eind mei en begin...

16-09-2021

Stem korrelkneuzing mais af op…

Stem korrelkneuzing mais af op de kwaliteit van de graskuil...

16-09-2021

Koe-lege: De route van kalf…

Graag nodigen we u uit voor ons Jongvee-Webinar. De afgelopen jaren is de jongveebezetting op melkveebedrijven flink afgenomen waardoor een goede opfok nog belangrijker is geworden....

31-08-2021

Demodagen op ForFarmers ruwvoerteelt innovatievelden…

Een optimale ruwvoerproductie wordt steeds belangrijker. Beter ruwvoer van eigen land draagt direct bij aan een beter rendement en helpt u bovendien om te voldoen aan regelgeving en wensen vanuit de zuivel en consument. Bij het verkennen va...

12-08-2021

Onkruidbestrijding grasland in de nazomer

Op dit moment lopen we de weides weer rond, en ons valt op dat het zo her en der toch wel weer tijd wordt om onkruiden in grasland aan te pakken. De nazomer is de juiste tijd om (wortel) onkruiden in grasland aan te pakken. In deze tijd van het jaar ...

04-08-2021

Korting bij (voor-)opslag meststoffen

De prijs voor meststoffen is het afgelopen half jaar fors gestegen. Een echte prijsdaling als start van de vooropslag voor het volgende seizoen lijkt er niet te komen. In tegendeel, door goede internationale vraag stijgt de prijs van stikstof-meststo...

04-08-2021

Hittestresspreventie droge koeien: in het…

Wist je dat goede hittestressmaatregelen in de zomer, zorgen voor een hogere melkproductie in het najaar? Hittestress zorgt voor een lage voeropname, dat kan met name bij droge en verse koeien, voor problemen zorgen. Besteed daarom de komende maanden...

04-08-2021

Leg de basis voor kwaliteit…

Een goede bemesting van de zomersnedes verdient extra aandacht als u streeft naar maximale opbrengst en kwaliteit. Ook voor smakelijk en kwaliteit najaarsgras legt u de basis door een goede bemesting in de zomer. Een hoge nutriënten onttrekking ...

04-08-2021

Onderzaai vanggewas bij trage ontwikkeling…

Op zand- en lössgronden is het verplicht om een vanggewas op de maispercelen te zaaien. Oogst je de mais vóór 2 oktober, dan volstaat nazaai, maar oogst je ná 1 oktober, dan is onderzaai van een vanggewas de beste methode. N...

04-08-2021

Bemonster natte kuilen ook op…

De kuilen die rondom Hemelvaart zijn gemaakt kenmerken zich door een laag drogestofpercentage van onder de 30%. Door plaatselijke buien zijn er zelfs kuilen gewonnen met 20% drogestof. Door de nattigheid, zal een deel van deze kuilen minder goed...

04-08-2021

Tips voor een goede opstart…

Extra aandacht voor de droogstaande koeien tijdens periodes van hittestress loont. Hiermee bereik je dat ze later, na het afkalven, voor veel liters melk in de tank zorgen en ga vruchtbaarheidsproblemen tegen. Melkveespecialist Johannes Jongsma verte...

04-08-2021

Broei in de kuil: hoe…

De laatste weken is het warm en broeierig, wat op veel plekken zorgt voor broei in de kuil. Door broei verliest het ruwvoer zijn kwaliteit met voederwaarde verlies als gevolg. Hoe los je dit op en hoe voorkom je een volgende keer broei in de kuil? &n...

04-08-2021

Tips van Rob bij het…

De kuilen die rond Hemelvaart (half mei) zijn gewonnen, kenmerken zich door een drogestofpercentage van onder de 30% met zelfs uitschieters – door de plaatselijke stortbuien- van onder de 20% drogestof. In deze video geeft technisch specialist ...

14-07-2021

Melkveespecialist Johannes geeft tips hoe…

Sommige koeien genieten al van het verse gras, terwijl andere nog wachten op een volle grasmat. Vers gras bevat veel eiwit en energie die de koe goed kan benutten. Een keerzijde is wel dat het vetgehalte in de melk vaak daalt. Dat kan gelukkig anders...

21-06-2021

Actueel advies voor maaien, bemesten…

Het is lastig om onder de weersomstandigheden van dit voorjaar een vlekkeloze oogst van de eerste snede uit te voeren. Veel veehouders hebben de eerste snede inmiddels gedeeltelijk of helemaal gemaaid. Echter staat er ook nog een grote oppervlakte aa...

21-06-2021

Na regen komt zonneschijn: Tips…

Bij veel veehouders staat de eerste snede nog (deels) op het land en wordt op veel plekken de komende week ingekuild. Deze snede is gegroeid in natte omstandigheden en kenmerkt zich als een zware snede. Om te komen tot een goede kuil g...

21-06-2021

EK 2021: Stel je eigen…

We hebben er een jaar op moeten wachten maar het moment is bijna daar: het EK-voetbal 2021! Hoever gaat Oranje het schoppen? De bondscoach heeft zijn achternaam in ieder geval mee. Wat boeren zijn aanvoerders van topteams: koeien die scoren met melk-...

21-06-2021

Agroscoopbokaal 2021 beloning voor uitmuntende…

Ieder jaar reiken ForFarmers en dochterbedrijf Reudink (biologisch) de Agroscoopbokaal uit aan klanten die het afgelopen jaar een bijzondere prestatie hebben geleverd. De acht winnaars in verschillende sectoren worden in de maand mei bekendgemaa...

17-06-2021

Vanggewas na mais in 2021:…

Het is verplicht om op zand- en lössgrond waar mais wordt geteeld voor 1 oktober een vanggewas te zaaien. Kiest u voor bijzaaien, onderzaai of nazaai? ...

16-06-2021

Doorvoercontracten aardappelpersvezel beschikbaar

Komend najaar gaat de aardappelpersvezelcampagne weer van start. Het is nu al mogelijk om een doorvoercontract aardappelpersvezel af te sluiten voor afname over de gehele campagneperiode. Een doorvoercontract is voordelig: U bent verzekerd van aardap...

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u een goed gesprek over uw bedrijf?