Melkvee

Melkveevoeding

Meer informatie

Droogstand en opstart

Meer informatie

Jongvee

Meer informatie

Ruwvoer

Meer informatie

Robotmelken

Meer informatie

TMR – Méér dan gemengd voeren

Meer informatie

Weidegang

Meer informatie

Naast deze sectoren leveren wij ook aanvullende grondstoffen en bijproducten

Melkvee
28-05-2024

Agroscoopbokaal beloning voor uitmuntende prestaties

ForFarmers en Reudink zetten acht bedrijven in de schijnwerpers....

23-05-2024

Later mais zaaien vraagt om…

De vochtige weersomstandigheden zorgen voor een verlate inzaai van mais. Dit kan de maiskwaliteit bij de oogst onder druk zetten. Vooral de middenvroege- en late maïsrassen vragen daarom extra aandacht. Dit begint bij de maiszaai. Dit zijn de be...

17-05-2024

ForFarmers zet zit in voor…

ForFarmers zet zit in voor ruimere toepassing Renure...

17-05-2024

Mais: kaliumgebrek ligt op de…

Mais is een echte ‘kalivreter’. Kalium is van belang voor de stevigheid van de plant, voor de werking van een groot aantal enzymen, voor het goed functioneren van (vocht) transportfuncties in de plant en voor resistentie tegen ziektes en ...

16-05-2024

Terugblik Wilfred Jonkman op eerste…

Na ruim 11 jaar met plezier directeur te zijn geweest van Reudink, onze biologische tak, startte Wilfred Jonkman op 1 januari in zijn nieuwe rol als Managing Director Herkauwers. We blikken met hem terug én vooruit....

15-05-2024

Dit doet een jongveespecialist bij…

We liepen een dag mee met jongveespecialist Manon Tankink. Ze bezocht drie melkveehouders....

15-05-2024

BSK Arendsnest steeg 10 punten…

Deze melkveehouders uit Boekel (N.-Br.) zagen hun BSK met 10 punten stijgen. ...

14-05-2024

Mais op scheurgrond: kaliumgebrek ligt…

Vanaf 2023 moet er eens per drie jaar een rustgewas worden geteeld.  Dit betekent voor veel snijmaistelers dat er een aanpassing gedaan moet worden in het bouwplan. Omdat veel melkveebedrijven alleen gras en maïs telen en in sommige regio&r...

08-05-2024

Voorkom een te korte droogstand…

Hoe voorkom je dat door hittestress de droogstand te kort wordt?  ...

06-05-2024

Melkveebedrijf Meijer wint de Agroscoopbokaal…

Hoogste stijger in kilogrammen vet en eiwit Melkveehouder Hans Meijer en zijn zoon Joost uit het Overijsselse Geesteren hebben een duidelijk doel voor ogen: met een duurzame veestapel groeien naar een melkproductie van 1,2 miljoen liter per jaar...

24-04-2024

Zo maak je de perfecte…

Goed ruwvoer is de basis voor een efficiënte melkproductie met gezonde koeien en een hoog financieel rendement....

19-04-2024

Fredrieke geeft tips over wat…

Een goede groei bij de kalveren is de basis voor een hoge melkopbrengst later. Maar hoe bereik je die hoge jeugdgroei en wat levert het je uiteindelijk op? Jongveespecialist Fredrieke geeft tips in deze FFlog!...

17-04-2024

Meer melkgeld door aan de…

Meer melkgeld door aan de juiste knoppen te draaien...

17-04-2024

Drukbezochte eerste studiebijeenkomst over mestverwaarding…

Meer dan 130 veehouders waren op 10 en 11 april te gast bij Melkveehouderij Schuurmans in Wergea. Daar namen zij deel aan drie interessante workshops. Door het inzetten van innovaties op het gebied van mestbewerking kan een interessant verdienmodel v...

16-04-2024

Hoe managet robotmelker Sander Koldewey…

Hoe managet robotmelker Sander Koldewey zijn koeien goed de warme maanden door?...

16-04-2024

Met ruim 300 koeien op…

Met ruim 300 koeien op een TMR-rantsoen overstappen op robotmelken...

16-04-2024

Nasleep hittestress bij robotbedrijven: dit…

Om meer inzicht te krijgen in de effecten van de warmte en hoge luchtvochtigheid van afgelopen zomer, zette Robotspecialist Gerard Smink de productiedata uit deze periode van alle robotklanten van ForFarmers op een rij. Met RAP breng je de effecten v...

16-04-2024

Hittestress: Zo behoud je de…

De temperatuur gaat omhoog en de melkproductie omlaag. De lijst met ophaalkoeien voor de melkrobot wordt steeds langer. Herkenbaar? Een goed plan voor warme periodes is op robotbedrijven extra belangrijk. Daarom geeft robotspecialist Sebastiaan Hamer...

11-04-2024

Robotspecialist Gerard geeft tips over…

Het weideseizoen staat voor de deur! Robotmelken succesvol combineren met weidegang is zeker mogelijk, maar het vraagt wel om een andere aanpak. Robotspecialist Gerard Smink vertelt waar je op moet letten....

02-04-2024

ForFarmers helpt melkveehouders extra melkgeld…

Een lagere CO2-uitstoot levert ForFarmers klanten die 1 miljoen kg melk per jaar aan FrieslandCampina leveren 7.500 euro extra melkgeld opKlanten van ForFarmers hebben de afgelopen drie jaar de uitstoot van broeikasgassen met bijna 15% gereduceerd. V...

25-03-2024

Tips om de pens- en…

Dat een ontsteking een koe energie kost om te herstellen weten we al lang. Dat een flinke ontsteking 1 kg glucose kost en daarmee ruim 10 liter melk, is schrikken. Dit is een extreem voorbeeld maar de effecten van andere ontstekingen zoals pensverzur...

25-03-2024

Nieuwe voorwaarden verlengde weidegang in…

In 2023 kregen bedrijven twee of drie eco-punten voor overdag- of dag en nacht-weidegang. Deze regel is vervangen door een intensievere regeling. In 2024 moet je minimaal 1500 uur weidegang aanbieden om in aanmerking te komen voor eco-punten. Het aan...

22-03-2024

Onderwerken van vanggewas

Het vanggewas moet de stikstof binden, die na de maïsteelt achterblijft in de grond. Hiermee wordt voorkomen dat in de winter de stikstof uitspoelt naar het grondwater. Anderzijds zorgt deze werkwijze voor een welkome stikstofaanvulling bij krap...

22-03-2024

DML-activiteiten ForFarmers verder onder merknaam…

Sinds begin dit jaar gebruiken we voor vochtrijke diervoeders, ruwvoeders en enkelvoudige voeders de merknaam CirQlar Nutrition. Waarom CirQlar? ...

21-03-2024

ForFarmers pleit voor verruiming stikstofnorm…

ForFarmers pleit voor verruiming stikstofnorm dierlijke mest...

20-03-2024

aanvoerder-2023

Extra kilo’s vet en eiwit per koe leveren veehouders aanzienlijk meer melkgeld opLandelijk is de gemiddelde melkproductie per koe over het afgelopen jaar iets gedaald. Desondanks zijn klanten van ForFarmers voor het 8e jaar op rij koploper in d...

20-03-2024

Nieuwe maatregelen derogatie

Uitbreiding NV-gebieden, verlaging stikstofgebruiksnorm en mestproductieplafond....

20-03-2024

Advies voorjaarsbemesting (drijfmest) 2024

Zodra de bodemtemperatuur 5-7 graden is, het grasland behoed blijft voor onnodige structuurschade tijdens mest uitrijden én de weersvoorspelling gunstig is, kan er vanaf 16 februari worden bemest. Als de grootte van de mestkelder niet leidend ...

20-03-2024

Meer melk en een hoger…

Klanten van ForFarmers zijn voor het 8e jaar op rij koplover in de productie van kilogrammen vet en eiwit per koe.  Over deze jaren produceren klanten van ForFarmers gemiddeld 209 kg meetmelk per koe per jaar meer ten opzichte van het lande...

27-02-2024

FFlog: Robotspecialist Gerard Smink over…

Veel robotbedrijven lopen vroeg of laat tegen capaciteitsproblemen aan. Capaciteitsproblemen ontstaan bijvoorbeeld wanneer er meer koeien worden gemolken, maar ook wanneer de productie is gestegen of de melksnelheid is gezakt. In deze FFlog legt...

21-02-2024

Voorjaarstips voor kalveren: houd het…

Het voorjaar komt eraan en daarmee ook wisselende temperaturen. Overdag kan het al aangenaam zijn, terwijl het ’s nachts nog kan vriezen. Let in deze periode daarom goed op het klimaat in de jongveestal. Jongveespecialist Albert Hilbrands verte...

21-02-2024

Zowel productie als gehalten flink…

Thomas en Merel Westerlaken uit het Brabantse Almkerk voeren sinds mei vorig jaar van ForFarmers. En de productie en gehalten in de melk gingen flink omhoog in die periode....

21-02-2024

Veehouder Wissink realiseert met goed…

Werner en Linda Wissink en hun kinderen Stan, Rick, Tim en Lieke, melken in het Gelderse Lochem 121 melkkoeien. Ze hebben 58 hectare grond in gebruik. Op 80% staat gras en op de rest maïs. Ze realiseerden de afgelopen jaren een uitzonderlij...

20-02-2024

Fredrieke geeft tips over drinkwater…

Voer is belangrijk voor het jongvee, maar let je ook voldoende op het drinkwater? Jongveespecialist Fredrieke geeft je in haar FFlog handige tips.  ...

13-02-2024

Zo haalt melkveehouder Keuper hoge…

In het afgelopen jaar hebben klanten van ForFarmers voor het 7e jaar op rij de hoogste gehalten in vet en eiwit gerealiseerd. Dit maakt dat wij samen weer Aanvoerder in Vet & Eiwit zijn! Het mooie is dat dit ook resulteert in meer melkgeld. Bij d...

09-02-2024

Kruiden en klavers zaaien? Check…

Op veel melkveebedrijven zien we een toename van het gebruik van kruiden en klavers in grasland. In de praktijk zien we dat het lastig is om een goed bestand kruiden klavers in de zode te houden. Een belangrijke oorzaak daarvan kan liggen in de gesch...

08-02-2024

Kalendermaaien zorgt voor de beste…

Met de eerste en tweede snede wordt het overgrote deel van de wintervoorraad van het melkveerantsoen bepaald. Het juist kiezen van de maaidatum voor de voorjaars- snedes, gericht op het oogstdoel (kwantiteit of kwaliteit), is dus belangrijk. Een keuz...

25-01-2024

Bemestingsplan 2024: optimaliseren met Optiplant

Het realiseren van de ideale graskuil voor uw koeien, met de juiste energie en eiwitkwaliteit start met een doordacht bemestingsplan.  Voor de optimale eiwitkwaliteit in uw kuil is het belangrijk om vooraf te bepalen welke drogestofopbrengst en ...

25-01-2024

Ruwvoerseizoen 2024: bereid je voor…

Het nieuwe teeltseizoen staat weer voor de deur. Wil je komend seizoen maximaal melken uit ruwvoer dan is het belangrijk om een aantal voorbereidingen te treffen.Het nieuwe teeltseizoen staat weer voor de deur. Wil je komend seizoen maximaal melken u...

24-01-2024

Een (naderend) ruwvoertekort? Denk eens…

Na een mooi voorjaar beginnen de ruwvoervoorraden in een aantal regio’s toch al te knijpen. De droogte zet al vroeg in en de voorraad maïs is bij een aantal veehouders al krapper. Om de periode tot de nieuwe oogst te overbruggen kan ruwvoe...

22-01-2024

GBM licentieverlenging

Wilt u gewasbeschermingsmiddelen (blijven) gebruiken, dan moet u beschikken over een geldig bewijs van vakbekwaamheid, de zogenaamde GBM-licentie.  In samenwerking met TerraNext organiseren we  vier avondbijeenkomsten GBM licentie...

17-01-2024

Future Farmers Academy

Heb jij je altijd al willen verdiepen in de voeding van jouw koeien? Dan is de tweedaagse veevoedingscursus van ForFarmers iets voor jou!...

17-01-2024

Vrieskou: zo voorkomt u vorst…

De robot vorstvrij houden is niet moeilijk. Maar houd bij het treffen van maatregelen goed rekening met de effecten op het gedrag van de koeien die naar de robot toe moeten komen. Met de volgende tips voorkomt u nachtelijke storingstelefoontjes ...

08-01-2024

6 tips om koeien te…

Het is winter! Bij koude dagen is het belangrijk om de koeien extra in de gaten te houden zodat de melkproductie op peil blijft. Hier komt meer bij kijken dan het water vorstvrij houden en zout strooien. Melkveespecialist Johannes Jongsma geeft zes t...

05-01-2024

Wintertips voor kalveren: zo blijven…

Jonge kalveren zijn kwetsbaar en hebben tijdens dit extreem koude weer extra aandacht nodig om goed de winter door te komen. Warme kalveren blijven makkelijker gezond en verteren de melk beter. Met deze tips blijven de kalveren goed op temp...

20-12-2023

Johannes geeft tips over de…

Het is najaar. Dat betekent dat het 'groeizame weer' tot een eind komt. De koeien gaan nu melk produceren uit het stalrantsoen. Hoe is het gesteld met de kwaliteit van de gewonnen kuilen van het afgelopen jaar? En hoe zorg je voor een goede...

20-12-2023

Fredrieke geeft vier tips om…

In het najaar is er een verhoogde kans op longproblemen bij kalveren. Ziekteverwekkers krijgen meer kans bij een hoge luchtvochtigheid en sterk wisselende temperaturen. Jongveespecialist Fredrieke geeft in deze FFlog vier tips om longproblemen b...

20-12-2023

Met lang gras de winter…

Oktober 2023 gaat de boeken in als de warmste oktober ooit gemeten. De grasgroei zette voort, terwijl veel percelen te nat waren om te maaien zonder schade aan de zode te veroorzaken. In het ideale scenario gaat het gras met een lengte van 10-15 cm d...

20-12-2023

2 stappen voor gezonde kalveren…

In het najaar en de winter met relatief veel fris en vochtig weer, is het extra belangrijk om alert te zijn op de gezondheid van de kalveren. Kalveren worden geboren zonder weerstand en zijn 100% afhankelijk van weerstand via biest en (het minimalise...

20-12-2023

Bestel- en levertijden rondom de…

Om rondom de feestdagen overal tijdig de silo's te vullen hebben we uw hulp nodig....

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u een goed gesprek over uw bedrijf?