Ontsloten tarwe

Ontsloten tarwe

Heeft positief effect op melkproductie.

Productomschrijving

De tarwekorrels worden gemengd met natronloog en daarna vochtig gemaakt. Het natronloog verwijdert de zaadhuid en de korrels zwellen op. Bij dit proces (sodagrain) komt warmte vrij waardoor het zetmeel begint te ontsluiten. Hierdoor kan de korrelinhoud gefermenteerd worden, deze pensfermentatie verloopt trager dan bij geplette tarwe. Daardoor is de hoeveelheid SPK kleiner en het aandeel bestendig zetmeel hoger dan bij geplette tarwe.

AgroNoord heeft als een van de weinigen een extra toevoeging in het productieproces. In de fase van vers product naar gereed product wil het nog weleens voorkomen dat er door het indrogen van het product wat kluitvorming ontstaat. Om dit te ondervangen verwerken wij onze ontsloten tarwe met een extra tussenstap, namelijk met een speciaal ontwikkelde verkruimelbak. Hierdoor wordt het product los en rul te rusten gelegd, voordat het wordt afgeleverd. Hierdoor kunnen wij een nog mooier en homogener product leveren.

Algemene eigenschappen

Tarwe ontsloten vochtig is een stapelbaar voedermiddel. Het is zeer geschikt als zetmeelbron in relatief snelle rantsoenen. Het geeft veiligheid in het rantsoen zonder overmatige kans op pens verstoring. Uit onderzoeksliteratuur is bekend dat vochtige ontsloten tarwe ten opzichte van geplette tarwe en positief effect op melkproductie heeft terwijl de rantsoenefficiëntie hoger wordt.

Toepassing

Het voeradvies is sterk afhankelijk van de andere voedermiddelen in het rantsoen en wij adviseren de hoeveelheid in het rantsoen altijd te baseren op de rantsoenberekening van uw voedingsadviseur. Het aandeel in het rantsoen kan hoger zijn dan dat van geplette tarwe. Als globale richtlijn kunt u onderstaande hoeveelheden aanhouden.

  • Melkkoeien max. 4 kg product per dier per dag.
  • Vleesvee max. 4 kg product per dier per dag.
  • Rosékalveren max. 2 kg product per dier per dag.
  • Geiten max. 0,5 kg product per dier per dag.

Opslag & Houdbaarheid

  • Tarwe ontsloten vochtig moet droog opgeslagen worden, bij voorkeur binnen in een loods op een droge, verharde ondergrond of in een SLURF
  • Opslag in een silo is niet mogelijk.
  • Zorg dat er geen neerslag op het product kan vallen dus bij opslag buiten moet het zodanig afgedekt worden met plastic dat het droog blijft maar wel enigszins kan “ademen”.
  • De partij niet hoger maken dan 30 cm.
  • Mits bovenstaande advies opgevolgd wordt kan de vochtige ontsloten tarwe gebruikt worden tot 4 weken na de leverdatum (zie datum op de leverbon).
Voor meer informatie over onze ontsloten tarwe, prijzen en levermogelijkheden, neem contact met ons op!
Afbeelding - Ontsloten tarwe - AgroNoord

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u een goed gesprek over uw bedrijf?