FFLOG: Hoe lager het celgetal, hoe beter!

14 april 2022

Hoewel je het wellicht niet ziet aan de koe kost het haar energie om beginnende uierontsteking aan te pakken. Dit is energie die ze niet kan benutten voor melkproductie. Alle reden dus om te werken aan een laag mogelijk celgetal! Wist je dat een daling van het celgetal met 50.000 cellen/ ml zorgt op termijn voor een stijging van 0,5 kg melk en dus al snel € 75,- extra melkgeld per koe per jaar? En dan hebben we het  nog niet over de positieve effecten op de vruchtbaarheid!  Lees meer over de voordelen van een laag celgetal en bekijk de video met tips van melkveespecialist Rob Rutgers om uierproblemen in de warme maanden te voorkomen.

Deel deze pagina

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u een goed gesprek over uw bedrijf?