ForFarmers start Innovatiefonds Mestverwaarding

06 april 2023

ForFarmers gaat melkveehouders met belangstelling voor innovaties op het gebied van mestbewerking ondersteunen met kennis en advies. Innovaties op het boerenerf kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een betere benutting van dierlijke mest, verlaging van emissies en vermindering van de kunstmestaanvoer. Door opbrengsten uit de productie van biogas en besparing op kosten voor mestafvoer en kunstmestaanvoer, kan er een interessant verdienmodel voor de melkveehouder ontstaan. Daarom kunnen melkveehouders die willen innoveren, nu aanspraak maken op het Innovatiefonds Mestverwaarding van ForFarmers. 

Deel deze pagina

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u een goed gesprek over uw bedrijf?