Mais op scheurgrond: kaliumgebrek ligt op de loer

14 mei 2024

Vanaf 2023 moet er eens per drie jaar een rustgewas worden geteeld.  Dit betekent voor veel snijmaistelers dat er een aanpassing gedaan moet worden in het bouwplan. Omdat veel melkveebedrijven alleen gras en maïs telen en in sommige regio’s nauwelijks andere gewassen worden geteeld, is het telen van gras als rustgewas in combinatie met maïs in vruchtwisseling een logische optie.Bij afwisseling met grasland, is het van belang de nawerking van stikstof uit het gras goed in te schatten en deze nawerking in mindering te brengen op de bemestingsgift van de mais. Tijdig scheuren en goed inwerken van het gras is daarbij aan te bevelen, om de nawerking van het gras enigszins synchroon te laten lopen met de stikstofopname van de mais. Het advies is uiterlijk rond half maart inwerken en niet langer te wachten dan nodig, mits de weersomstandigheden dit toelaten

Deel deze pagina

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u een goed gesprek over uw bedrijf?