Gerichte keuze voor een vanggewas levert grote bijdrage aan bodemvruchtbaarheid

09 augustus 2023

Het nieuwe teeltseizoen start direct na de oogst van het huidige gewas. In september zullen veel veehouders op de zandgronden de mais oogsten om voor 1 oktober het vanggewas te kunnen zaaien. Door direct na de oogst ook te bekalken en de grond te voorzien van extra organische stof (compost)  creëert u een gezonde en duurzame bodem.

Deel deze pagina

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u een goed gesprek over uw bedrijf?