Het belang van bekalken en kalkmeststoffen

13 april 2021

Kalk wordt in de landbouw ingezet om verzuring van de bodem te neutraliseren. Verzuring ontstaat door het vrijkomen van vrije waterstof atomen (H+) door natuurlijke processen (wortelactiviteit, actief bodemleven/omzettingen in de bodem), door aanvoer via zure regen en door de aanwending van meststoffen met een verzurende werking. Door te bekalken mat Calciumcarbonaat ( CaCO3) of Magnesiumcarbonaat ( MgCO3) vangt het carbonaat de zuren weg. Daarnaast zijn Calcium en Magnesium belangrijk voor de structuur van de grond en als voedingsstof voor de plant.

Deel deze pagina

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u een goed gesprek over uw bedrijf?