Hogere meetmelkproductie dankzij robotdata

04 juni 2024

Klanten van ForFarmers zijn voor het 8ste jaar op rij koploper in de productie van kilogrammen vet en eiwit per koe.  Over deze jaren produceren klanten van ForFarmers gemiddeld 209 kg meetmelk per koe per jaar meer ten opzichte van het landelijk gemiddelde volgens data van CRV* (+81 kg melk, +0,10% vet en +0,03% eiwit). Bij de huidige melkprijs resulteert dit in 90 euro extra melkgeld per koe per jaar. Wat is het geheim van de smid? In deze minireeks nemen we je mee in het antwoord hierop. De verschillen met de landelijke gemiddelden zijn te verklaren door de planmatige totaalaanpak van ForFarmers die melkveehouders samen met hun adviseurs kunnen volgen. In deze totaalaanpak staat het verder optimaliseren van voeding, transitie, jongveeopfok en ruwvoerproductie centraal, om daarmee het bedrijfsrendement te verbeteren. Dit realiseren klanten niet alleen door specifieke producten in te zetten. Ook goed advies door slim gebruik van data draagt hieraan bij. Zo geeft bijvoorbeeld het Robot Analyse Programma (RAP) inzicht hoe persistent de veestapel is en aan welke knoppen gedraaid kan worden om de persistentie te verhogen zodat de melkproductie omhoog gaat gedurende de lactatie. In dit artikel leggen wij je uit hoé je dat doet.

Deel deze pagina

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u een goed gesprek over uw bedrijf?