Inschrijven voor meststoffenleverantie 2022

15 december 2021

Als gevolg van een fors gestegen gasprijs zijn ook de prijzen voor stikstofmeststoffen de afgelopen weken explosief gestegen. Producenten bieden sindsdien beperkte volumes aan tegen zeer hoge prijzen. Op dit moment is het onmogelijk een reële inschatting te maken van de kunstmestprijs richting het voorjaar van 2022. De beschikbaarheid van producten, maar ook de concrete vraag naar meststoffen wereldwijd, zijn bepalend voor het moment waarop we onze prijs opnieuw kunnen vaststellen.

Deel deze pagina

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u een goed gesprek over uw bedrijf?