Kalendermaaien zorgt voor de beste graskuilen 

08 februari 2024

Met de eerste en tweede snede wordt het overgrote deel van de wintervoorraad van het melkveerantsoen bepaald. Het juist kiezen van de maaidatum voor de voorjaars- snedes, gericht op het oogstdoel (kwantiteit of kwaliteit), is dus belangrijk. Een keuze voor relatief vroeg maaien draagt niet alleen bij aan een kwalitatief goede eerste snede, maar zorgt ook voor goede tweede snede. Kalendermaaien kan voor veel bedrijven bijdragen aan een kwalitatief prima kuil, maar ook goede droge stofopbrengsten. Met kalendermaaien kijk je wat minder naar de opbrengsten in het land en wat meer naar de lengte van de groeiperiode. Dat betekent in de praktijk dat er na ongeveer iedere 4 tot 5 weken wordt gemaaid.

Deel deze pagina

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u een goed gesprek over uw bedrijf?