Kali- bemestingsadvies voor grasklaver percelen

16 december 2022

Grasklaver percelen hebben na de eerste snede nauwelijks meer stikstof nodig. Maar let op, de aanvoer van 15 tot 30 m³ drijfmest is onvoldoende om in de kalibehoefte te voorzien. Een kali-gebrek ligt op de loer, zeker na deze periode van droogte! Dit kan er toe leiden dat klavers wegvallen in grasklaver percelen, waarmee ook de stikstofvoorzienig voor het omliggende gras wegvalt. Dit is natuurlijk niet wat je wilt. Wil je ervoor zorgen dat de klaveropbrengst in je perceel in tact blijft? Dan hebben wij een aantal tips en adviezen voor je!

Deel deze pagina

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u een goed gesprek over uw bedrijf?