Korting bij (voor-)opslag meststoffen

04 augustus 2021

De prijs voor meststoffen is het afgelopen half jaar fors gestegen. Een echte prijsdaling als start van de vooropslag voor het volgende seizoen lijkt er niet te komen. In tegendeel, door goede internationale vraag stijgt de prijs van stikstof-meststoffen nog altijd. Vooral hogere prijzen voor energie en ammoniak zijn hiervan de oor-zaak, maar ook hogere prijzen voor graan en soja waardoor internationaal meer kunstmest wordt gebruikt door boeren. Of de trend zich voortzet is op dit moment moeilijk vast te stellen, maar er zijn geen aanwijzingen voor lagere prijzen op korte termijn.

Deel deze pagina

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u een goed gesprek over uw bedrijf?