Kruiden en klavers zaaien? Check de geschiktheid van de bodem met Terrascoop

09 februari 2024

Op veel melkveebedrijven zien we een toename van het gebruik van kruiden en klavers in grasland. In de praktijk zien we dat het lastig is om een goed bestand kruiden klavers in de zode te houden. Een belangrijke oorzaak daarvan kan liggen in de geschiktheid van de bodem. Niet alle bodems zijn namelijk geschikt voor een optimale teelt van klavers en kruiden. In de winterperiode worden  de teeltplannen gemaakt. Een goed moment om ook te checken welke percelen de grootste slagingskans hebben voor klavers en kruiden.

Deel deze pagina

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u een goed gesprek over uw bedrijf?