Mais telen op zand en lössgrond in 2022 melden bij RVO voor 15 februari

15 december 2021

De voorgenomen teelt van mais dient uiterlijk 15 februari gemeld te worden bij RVO.nl. Ook moet er via een kadastrale of topografische aanduiding aangegeven te worden welk perceel het betreft en wat de oppervlakte van het perceel is waarop de maïs geteeld zal gaan worden. Indien drijfmest wordt uitgereden op dit gemelde perceel voorafgaand aan 15 maart, is de landbouwer in overtreding. Ook bent u in overtreding, wanneer blijkt dat maïs geteeld wordt op een perceel dat niet uiterlijk 15 februari gemeld is.Op percelen die niet uiterlijk 15 februari aangemeld zijn, is in het betreffende jaar geen maisteelt toegestaan. Dit geldt ook voor percelen grasland waarop later dat jaar mais wordt geteeld. Het is daarom verstandig om bij twijfel een perceel altijd aan te melden. Het is namelijk mogelijk om de reeds gedane melding uiterlijk op 31 maart te wijzigen. Vanaf dat moment mag het perceel weer bemest worden met drijfmest en/of vloeibaar zuiveringsslib. Maïsteelt is dat jaar dan niet toegestaan.

Deel deze pagina

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u een goed gesprek over uw bedrijf?