Mais wel of niet beregenen?

19 augustus 2022

Door onder andere uitersten in de weers-omstandigheden zoals extreme droogte en hoge temperaturen zien we in veel maïspercelen stresssymptomen naar voren komen. Maïs kan van nature met weinig water groeien. Mais gaat enorm efficiënt met water om: voor 1 kg ds mais is 450 mm nodig, tegenover 700 mm bij gras! Maar wanneer moet ik mais nu gaan beregenen? In dit artikel lees je welke afwegingen je maakt om te bepalen of het verstandig is om te starten met het beregenen van de maispercelen.

Deel deze pagina

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u een goed gesprek over uw bedrijf?