Maismonitor: ontwikkeling drogestof percentage in de mais

04 oktober 2023

De maisoogst komt er aan. Door de ongunstige weersomstandigheden in het voorjaar is de mais duidelijk later dit jaar. Daarnaast zien we grote verschillen tussen rassen en regio’s. Het is daarom zaak uw maisveld vaker te beoordelen op afrijping en indien nodig het geplande oogsttijdstip aan te passen. Een optimaal rantsoen wordt pas bereikt bij 36 tot 38 procent droge stof voor ingekuilde mais. Op deze pagina zijn wekelijks de ontwikkelingen te volgen voor de droge stof ontwikkeling van de verschillende rassen in diverse regio's. 

Deel deze pagina

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u een goed gesprek over uw bedrijf?