Maximaal weiden met behoud van vet- en eiwitgehalten in de melk

26 april 2022

Melkveehouders Tom en Ellis Lugtenberg uit het Overijsselse Olst hebben een duidelijke visie. Makkelijk melken met een hoog saldo. Met 150 MRIJ-melkkoeien die zij houden op 76 hectare cultuur- en 25 hectare natuurgrond, vormt het bedrijf een belangrijk beeld in het landschap. De koeien lopen namelijk gemiddeld 3.500 uur per jaar buiten. Om het voersaldo hoog te houden is behoud van vet- en eiwitgehaltes in de melk essentieel. Behoud van met name melkvet tijdens de weidegang is een uitdaging. Tóch lukt het ze om zelfs tijdens de weideperiode de gehaltes nog te laten stijgen. Hoe pakken de Sallandse veehouders dit aan?

Deel deze pagina

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u een goed gesprek over uw bedrijf?