Meer grip op de transitie door sturen op (automatische-) body condition score

17 december 2018

Melkveehouder John Arkink uit het Overijsselse Weerselo, melkt samen met zijn ouders 125 koeien, met een jaarproductie van 10.500 kg, 4,40% vet en 3,60% eiwit. Ongeveer twee jaar geleden benaderde melkrobotleverancier DeLaval het bedrijf om als een van de eerste te gaan werken met het automatische Body Condition Score-systeem. De in de melkrobot ingebouwde 3D-camera maakt dagelijks een foto van de achterkant van de koe wanneer deze na het melken de robot verlaat. Het beeld wordt vervolgens door de bijgeleverde software geanalyseerd en gescoord. De score wordt weergegeven in een grafiek waarin ook de grenzen van het normale lichaamsconditieverloop zijn uitgezet (figuur 1).

Deel deze pagina

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u een goed gesprek over uw bedrijf?