Melkveehouders ForFarmers wederom koploper in kilogrammen vet en eiwit

07 maart 2023

Voersaldo-App als hulpmiddel om te sturen op rendementLandelijk is de gemiddelde melkproductie per koe over het afgelopen jaar iets gedaald. Desondanks zijn klanten van ForFarmers voor het 7e jaar op rij koploper in de productie van kilogrammen vet en eiwit per koe. Over deze jaren produceren klanten van ForFarmers gemiddeld 222 kg meetmelk per koe per jaar meer ten opzichte van het landelijk gemiddelde van CRV (+96 kg melk, +0,10% vet en +0,03% eiwit). Dit komt overeen met 19 kg vet en eiwit per koe per jaar en resulteert in 78 euro extra melkgeld per koe per jaar, uitgaande van een langjarig gemiddelde melkprijs van 38,50 per 100 kg melk. Bij de huidige melkprijs resulteert dit in 125 euro extra melkgeld per koe per jaar.

Deel deze pagina

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u een goed gesprek over uw bedrijf?