Nieuwe aanpak om voerselectie bij melkkoeien te voorkomen

08 december 2020

ForFarmers heeft op basis van eigen onderzoek een nieuwe aanpak ontwikkeld om in gemengde rantsoenen de optimale ‘plak’ te creëren. Met deze aanpak wordt het voor melkveehouders eenvoudiger om voerselectie door melkkoeien tegen te gaan en zo de voerefficiëntie te verhogen. In praktijksituaties kan door selectie te voorkomen een tot 0,05 punt hogere voerefficiëntie worden gerealiseerd. Dit levert de melkveehouder al gauw een extra voerwinst van €125,- per koe per jaar op.Eerder onderzoek van ForFarmers wees al uit dat water het beste plakmiddel is in gemengde rantsoenen. Plak in een rantsoen zorgt ervoor dat koeien niet kunnen selecteren waardoor ze het voer optimaal benutten. De hoeveelheid water luistert echter nauw: te weinig water geeft minder plak en hierdoor ontstaat voerselectie. Dit is een risico voor zowel de diergezondheid als de melkproductie en de gehalten in de melk. Te veel water zorgt voor een daling in de voeropname en leidt daarnaast tot onnodige belasting van de voermengwagen en een aanzienlijk hoger brandstofverbruik.

Deel deze pagina

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u een goed gesprek over uw bedrijf?