Onderwerken van vanggewas

22 maart 2024

Het vanggewas moet de stikstof binden, die na de maïsteelt achterblijft in de grond. Hiermee wordt voorkomen dat in de winter de stikstof uitspoelt naar het grondwater. Anderzijds zorgt deze werkwijze voor een welkome stikstofaanvulling bij krapper wordende bemestingsnormen. Door de natte omstandigheden op het land, blijft het advies om, zodra het land bewerkbaar is, het vanggewas zo snel mogelijk onder te werken waarmee maximaal geprofiteerd kan worden van de stikstofnalevering.

Deel deze pagina

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u een goed gesprek over uw bedrijf?