Onderzaai vanggewas bij trage ontwikkeling mais

04 augustus 2021

Op zand- en lössgronden is het verplicht om een vanggewas op de maispercelen te zaaien. Oogst je de mais vóór 2 oktober, dan volstaat nazaai, maar oogst je ná 1 oktober, dan is onderzaai van een vanggewas de beste methode. Nu de mais op veel percelen laat gezaaid en ook nog eens traag ontwikkeld is, wordt de kans groter dat ook de oogst later plaats gaat vinden. De keuze voor onderzaai lijkt dan de enige methode. De natte omstandigheden laten op veel gevallen op dit moment nog niet toe om onder te zaaien, bovendien dient u bij de middelkeuze voor de gewasbescherming rekening houden met een beperkte werking van de bodemherbicide op nakiemers zodat de onderzaai kan slagen.

Deel deze pagina

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u een goed gesprek over uw bedrijf?