Rendement melkveehouders vertrekpunt van nieuw assortiment ForFarmers

04 mei 2021

Met de introductie van een nieuw assortiment melkveevoeders zet ForFarmers een volgende stap om het rendement van melkveehouders verder te verbeteren. Het nieuwe assortiment is naast sturing op hoge gehalten nog sterker gericht op verbetering van de voerbenutting en meer melk uit eigen ruwvoer. Dankzij een efficiëntere productie van het nieuwe assortiment in de fabrieken worden de voerprijzen ook gunstiger. De vernieuwde aanpak leidt daarmee direct tot een beter rendement voor de melkveehouder.

Deel deze pagina

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u een goed gesprek over uw bedrijf?