Sturen op voersaldo met CowConnect

Sturen op voersaldo met CowConnect

Voerkosten hebben een enorm groot aandeel in de totale kosten op uw bedrijf. Door op een juiste manier te sturen op het voersaldo (melkgeld – voerkosten) kunt u het rendement op uw bedrijf aanzienlijk verbeteren. Maar weet u precies hoeveel er iedere morgen in de voermengwagen gaat en wat er onder de streep overblijft? Onze TMR-specialisten helpen u graag inzicht te krijgen in het daadwerkelijk voersaldo, met een nieuwe tool voor op de voermengwagen: CowConnect.

Hoe werkt CowConnect?

Afbeelding: CowConnect
  1. Het CowConnect-weegsysteem wordt eenvoudig door een TMR-specialist op uw voermengwagen gemonteerd.
  2. Via de tablet in de mengwagen of een app op uw telefoon ziet u tijdens het mengproces welke voersoorten geladen moet worden en hoeveel u daadwerkelijk geladen heeft.
  3. Het systeem staat in verbinding met de weegschaal en registreert dagelijks het daadwerkelijk gevoerde rantsoen.
  4. CowConnect koppelt de verzamelde informatie aan de voerkosten en berekent het voersaldo.
  5. Doordat u het voersaldo iedere dag inzichtelijk heeft kunt u samen met uw TMR-specialist sturen op een hoger bedrijfsrendement.

Melkveehouder Harjan: “Ik heb nu inzicht in het voersaldo en voorraadbeheer.”

Melkveehouder Harjan Kooijker heeft de primeur en is enthousiast. Sinds TMR-specialist Niels Grootoonk CowConnect op zijn voermengwagen heeft geïnstalleerd lukt het om veel strakker op voersaldo te sturen. Zonder extra administratieve handelingen en rekenwerk, heeft hij de cijfers dagelijks paraat. Ook heeft CowConnect voordelen op het gebied van voorraadbeheer. Harjan voert op het moment van levering in hoeveel voer er in welke silo aanwezig is. CowConnect meet dagelijks hoeveel voer er uit de silo wordt gehaald, zo ontstaat er een duidelijk beeld van de voorraden.

Wilt u CowConnect uitproberen?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden om CowConnect te gebruiken op uw bedrijf? Of heeft u een andere vraag aan onze TMR-specialisten? Neem dan contact op met uw specialist, accountmanager, of ons kantoor!

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u een goed gesprek over uw bedrijf?