Voedingsaanpak luxe vleesvee: Feed2Meat

Voedingsaanpak rosékalveren: Feed2Meat

Feed2Meat, de voedingsaanpak rosékalveren van ForFarmers, staat voor probleemloze groei van gezonde kalveren. De uitgekiende voeders uit het Feed2Meat-assortiment en het deskundige advies van de vleesveespecialist vormen de basis voor een optimale voerbenutting en het beste saldo per kalverplaats per jaar.

Afbeelding: Cirkel rosekalveren

Dit resulteert in:

  •     Probleemloos werken met gezonde dieren
  •     Een hoge voerconversie
  •     Optimale benutting van ruwvoer
  •     Het hoogste saldo per dierplaats

Hoe werkt het?

Hoe werkt het?

De Feed2Meat voedingsaanpak van ForFarmers bestaat uit 5 belangrijke pijlers:

1. Uitgekiend samengestelde voeders
Met voeders die geconcentreerd zijn in energie, eiwit en mineralen hoeft u minder kilogrammen te voeren voor een optimaal rantsoen. De concentratie van het voer is bepalend voor de groei van het dier. Het Feed2Meat assortiment bestaat uit verschillende voerreeksen. Elke reeks heeft zijn eigen specifieke kenmerken om invulling te geven aan individuele doelstellingen van de veehouder en passend bij de voerstrategie en het type rantsoen.

2. Sturen op (pens) gezondheid
Een gezonde pens betekent een gezond dier. Feed2Meat heeft de focus op pensgezondheid uitgedrukt in twee unieke kengetallen: Herkauw-Index en VerzuringsIndex (HI en VI). Voor een gezonde pens is een optimale balans tussen de herkauwactiviteit (buffercapaciteit) en de zuurbelasting van groot belang. Zo wordt een optimale pens-pH gerealiseerd en pensverzuring voorkomen. Pensverzuring is immers een grote risicofactor voor een verminderde diergezondheid.

3. Betere inschatting ruwvoer
De verteringssnelheid van het ruwvoer wordt niet standaard bepaald bij een ruwvoeronderzoek. Daarom heeft ForFarmers in samenwerking met Eurofins, unieke NIRS-ijklijnen ontwikkeld voor het inschatten van de verteringssnelheid. Deze worden exclusief gebruikt voor ForFarmers-klanten. Met de ijklijnen wordt de verteringssnelheid van het ruwvoer direct nauwkeurig bepaald. Daarnaast wordt er bij de rantsoenberekening ook rekening gehouden met het effect van de duur dat het ruwvoer in de kuil zit. Naarmate die toeneemt, neemt ook de verteringssnelheid toe en dat vergroot het risico op pensverzuring

4. Optimale rantsoenberekening en praktische kengetallen
Dieren die het voer beter benutten, produceren efficiënter. Voerbenutting wordt uitgedrukt met het kengetal rantsoenefficiëntie: groei per kilogram droge stof. Hoe hoger de voerbenutting hoe hoger dit kengetal. De nieuwste kennis op het gebied van voederwaardering en dierbehoefte zijn verwerkt in het Feed2Meat rantsoenberekeningsprogramma. Dit programma werkt met praktisch toepasbare kengetallen. De voorspellingsmodule in dit programma geeft u als kalverhouder vooraf inzicht in het te verwachten resultaat.

5Praktisch advies van echte vleesveespecialisten
Ons team van vleesveesadviseurs is volledig gespecialiseerd in vleesvee. Hun kennis en ervaring vertalen zij in praktische en op maat gesneden advies voor uw bedrijf.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer informatie over onze voedingsaanpak of een advies op maat, neem dan contact op met uw specialist of ons kantoor.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u een goed gesprek over uw bedrijf?