Graszaden

Grasmengsels kies je voortaan op voederwaarde en smaak!

Afbeelding: NEW TOPGRASS Bag image for website

Met de introductie van het nieuwe Topgrass-assortiment biedt ForFarmers een belangrijke primeur. Voor het eerst in Nederland zijn grasmengsels voorzien van voederwaardekenmerken en een smaakindex. Dit maakt het voor melkveehouders voortaan eenvoudiger om te sturen op meer melkproductie uit gras of op een hogere eiwitproductie per hectare.

Tot nog toe werd de keuze voor een graslandmengsel vooral gemaakt op basis van landbouwkundige eigenschappen. Bij de samenstelling van de nieuwe Topgrass mengsels heeft ForFarmers als eerste in Nederland een combinatie gemaakt van deze bekende graseigenschappen en voederwaardekenmerken.

Unieke kengetallen voor energie en eiwit

De rassen zijn geselecteerd op de unieke ForFarmers-kengetallen MELK (meer energie voor lacterende koeien) en WDE (werkelijk darmverteerbaar eiwit). MELK is vooral belangrijk voor bedrijven met een ruwvoeroverschot. Zij zijn vooral gebaat bij gras met een hoge energiewaarde en hoge energiebenutting, resulterend in meer melk. Een intensief bedrijf heeft daarentegen meer baat bij een zo hoog mogelijke opbrengst van hoogwaardig eiwit (WDE) per hectare, zodat de aanvoer van eiwit kan worden beperkt.

Daarnaast heeft ForFarmers een nieuwe smaakindex ontwikkeld die borg staat voor maximale opname en een uitstekende voerefficiëntie. Zo scoren alle mengsels in het Topgrass-aanbod minimaal 8,4 op kroonroestresistie, een belangrijke factor voor smaak

Keuzegemak: 5 grasmengsels volstaan!

Topgrass combineert de innovaties rond voederwaarde en smaak met eenvoud en keuzegemak: slechts vijf soorten mengsels zijn voldoende om te beantwoorden aan elke bedrijfssituatie en elk doel. De Topgrass-mengsels zijn gemaakt voor de eisen van nu en van de toekomst, waarbij ook veranderend weer een belangrijke factor is. De toegepaste innovaties en het keuzegemak dienen uiteindelijk één doel: dat de melkveehouder de volgende stap kan maken naar meer rendement uit ruwvoer van eigen land

Assortiment:

Afbeelding: Topgrass 2020 keuzeschema

Topgrass Smakelijk

Op goede en vochthoudende grond kun je maximaal inzetten op smakelijkheid. Topgrass Smakelijk bevat grassoorten die ideaal gedijen op deze gronden. De weidende koeien kunnen genieten van het
malse blad van gras dat zonlicht optimaal omzet in suikers en uitzonderlijk goed bestand is tegen kroonroest. De rassen in dit mengsel worden geselecteerd op basis van maximaal MELK (meer energie voor  lacterende koeien) per kg ds en scoren maximaal op de Smaakindex.

Afbeelding: Weidende koeien

Topgrass Robuust

Topgrass Robuust is de beste keuze voor droogtegevoelige percelen waar koeien op weiden, met grassoorten die zorgen voor een dichte zode. Uitdroging door de zon speelt daardoor veel minder dan bij een open stand van het gras. Topgrass Robuust is daarmee ook een antwoord op langdurige periodes van droogte die steeds vaker voor komen. De rassen in dit mengsel worden geselecteerd op basis van maximale standvastigheid en maximale score op de Smaakindex.

Topgrass M€LK

Topgrass M€LK is het grasmengsel bij uitstek voor de maaipercelen van de meer extensieve bedrijven, en gericht op de hoogste MELK-opbrengst per kg drogestof. MELK staat in dit geval voor Meer Energie voor Lacterende Koeien. Dit kengetal van ForFarmers houdt meer dan bijvoorbeeld VEM, rekening met de vertering van het gras in de koe. Hierdoor kunnen wij een veel betere energie-inschatting maken en bij het samenstellen van het rantsoen gerichter sturen op melkproductie en gehaltes. Dat is nu wat wij bedoelen met ruwvoer door de ogen van de koe!

Afbeelding: Gras maaien

Topgrass €iwit Power

Topgrass €iwit Power is hét mengsel voor veehouders bij wie een maximale eiwitopbrengst (WDE: werkelijk darmverteerbaar eiwit) per hectare op nummer 1 staat. Hierdoor kan de aankoop van voereiwit worden beperkt. Voor bedrijven met een hoge melkproductie per hectare kan dit grasmengsel een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstelling om meer eiwit van eigen land te halen. Topgrass €iwit Power scoort daarnaast zeer hoog op maaiopbrengsten.

Topgrass Doorzaai

Uiteraard heeft het Topgrass assortiment ook een doeltreffend en hoogkwalitatief grasmengsel voor het doorzaaien van grasland. Gegarandeerde opkomst is de belangrijkste eigenschap van Topgrass Doorzaai, onder meer vanwege het aandeel snel kiemende soorten (tetra’s) en het aandeel rassen die hoog scoren op een vroege beginontwikkeling.

Maken samen de juiste keuze

Meer weten over de juiste Topgrass of Primagras-keuze voor uw bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u een goed gesprek over uw bedrijf?