Meer melk uit ruwvoer met Terra+

Meer melk uit ruwvoer met Terra+

Met de totaalaanpak TERRA+  wil ForFarmers elke veehouder in staat stellen om meer melk te produceren uit ruwvoer van eigen bodem en te werken aan de best mogelijke benutting van uw kostbare grond.

Afbeelding: TERRA Visual

De Terra+ totaalaanpak

  • Analyse van uw potentiele voerwinst en prioriteiten stellen voor uw bedrijf (b.v. bodemverbetering, verhogen graslandkwaliteit of optimale meststoffenbenutting), opstellen van een plan van aanpak en gezamenlijk de doelen bewaken.
  • Inzet van topkwaliteit producten (zaaizaden, meststoffen, inkuilmiddelen) die passen bij uw doelen en doen wat ze moeten doen
  • Slimme hulpmiddelen zoals het gratis Terra+ Bemestingsadvies, dat u in een handomdraai voorziet van een praktisch bemestingsplan voor het hele jaar
  • Advies en ondersteuning van uw specialist en waar nodig de diepgaande kennis van één van onze teeltspecialisten ruwvoer

Wat verdient ú met meer melk uit ruwvoer?

U melkveespecialist laat het u graag zien met behulp van ons programma Melk€fficient. Het onderstaande voorbeeld toont het resultaat van verhoging van de ruwvoeropbrengst en ruwvoerkwaliteit voor een bedrijf met 100 melkkoeien, 8.500 kg melk/koe en 50 hectare.

Afbeelding: Extra voerwinst bij beter ruwvoer

De schakels van Terra+

Met TERRA+ werkt u plantmatig en doelgericht aan het optimaliseren van elke stap in de productie van ruwvoer.

Afbeelding: Terra bodem

Bodem
De juiste meststoffen en bodemverbeteraars op het juiste moment en een uitgekiend bouwplan houden de structuur en de conditie van de bodem op niveau.

 

Afbeelding: Terra bemesting

Bemesting
Binnen de ruimte van de wetgeving krijgt u een bemestingsadvies per perceel en per snede, afgestemd op de behoefte van de bodem en de gewassen en met optimale benutting van uw drijfmest.
-> Lees ook meer over onze GroGrass– en GroMaize meststoffen

 

Afbeelding: Terra gewas_nb4

Gewas
Uitgekiende rassenkeuze in gras en mais op perceelsniveau, op basis van geografische ligging, grondsoort en gebruiksdoel.
-> Lees ook meer over onze Topgrass grasmengsels en onze voorkeursrassen voor mais 

 

Afbeelding: Terra kuil_nb2

In- en uitkuilmanagement
Praktisch advies bij het in- en uitkuilen en toepassing van inkuilmiddelen, voor optimaal behoud van smaak en voederwaarde.-> Lees ook meer over ons allround inkuilmiddel SiloSolve FC

Afbeelding: Terra koe-01

Koe en rantsoen
Doel van Terra+ is dat u het ruwvoer produceert dat leidt tot de meest efficiënte melkproductie door uw koeien. Daar hoort uiteraard een deskundig advies van uw voerspecialist bij over de rantsoensamenstelling

Wilt u meer weten?

Wilt u direct advies bij één van de onderdelen van het ruwvoerproces, bijvoorbeeld de bodem? Of wilt u op basis van uw bedrijfssituatie direct een passend landbouwkundig bemestings- of teeltadvies? Neem dan contact met ons op om de mogelijheden te bespreken.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u een goed gesprek over uw bedrijf?