Vanggewas na mais heeft grote voordelen

Een geslaagd vanggewas heeft grote voordelen

De voordelen van een geslaagd vanggewas:

  •  Aanvoer van effectieve organische stof (tot wel 1100 kg/ha opbouw per jaar)
  • Verminderen van N-uitspoeling door vastlegging (tot wel 30 kg N/ha)
  • Verbeteren van de bodemstructuur

Met ingang van 2019 is het verplicht om op zand- en lössgrond waar mais wordt geteeld voor 1 oktober een vanggewas te zaaien. Voor andere grote grondsoorten als klei en veen is inzaaien van een vanggewas niet verplicht
Meer over de regelgeving en de opties voor bijzaai, onderzaai of nazaai leest u hier.

 

 

Afbeelding: vanggewas mais

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u een goed gesprek over uw bedrijf?