Tips voor een optimale kunstmestbemesting op grasland

06 april 2023

De stikstofgebruiksnormen zijn voor veel teelten lager dan de stikstofbehoefte van het gewas. Om opbrengstderving zo veel mogelijk te beperken, is het noodzakelijk om zo efficiënt mogelijk met stikstof om te gaan. Lees hier de belangrijkste tips waarmee je het optimale tijdstip om kunstmest te strooien voor de eerste snede grasland kunt bepalen.

Deel deze pagina

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u een goed gesprek over uw bedrijf?