Transitiemanagement hoog op de agenda van melkveebedrijf Bonnen-Betting

21 april 2021

André en Willie Bonnen-Betting runnen een melkveebedrijf met 150 koeien en 75 stuks jongvee in Kerkenveld (Dr.). Doordat ze een hoog basisrantsoen voeren, is sturen op persistente koeien één van de speerpunten op het bedrijf. Een goed transitiemanagement en sturen op vruchtbaarheid staat daarom hoog op de agenda.

Deel deze pagina

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u een goed gesprek over uw bedrijf?