Tweede snede snel (en met zwavel) bemesten!

15 mei 2023

De eerste snede is of wordt op dit moment ingekuild. Start zo snel mogelijk na het maaien, indien de bodem het toelaat, met de kunstmestgift en laat het gras vervolgens eerst lichtjes uitgroeien. Na een week kan het perceel, indien nodig, met drijfmest worden bemest. Bespreek de bemesting van de tweede snede met je melkvee- of teeltspecialist voor een actueel advies. Wanneer er veel meer stikstof (eiwit) is geoogst dan waarvoor de eerste snede is bemest, dient er voor de tweede snede meer stikstof te worden aangewend.

Deel deze pagina

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u een goed gesprek over uw bedrijf?