Vanggewas: bijzaaien of onderzaaien?

22 juni 2023

Nu de mais gezaaid is komt ook de inzaai van vanggewassen en groenbemesters weer aan de orde. We verwachten dat dit jaar veel meer veehouders of telers kiezen voor onderzaai vanwege de nieuwe eisen binnen het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). Inzaai van een groenbemester in de vorm van onderzaai kan namelijk meer subsidie opleveren indien het perceel tot minimaal 1 december zichtbaar is bedekt. Wanneer deze wordt toegepast als ‘groenbedekking’ moet het vanggewas tot 1 maart van het volgende jaar blijven staan. 

Deel deze pagina

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u een goed gesprek over uw bedrijf?