Vanggewas vroeg in het voorjaar onderwerken

24 maart 2023

Om ervoor te zorgen dat de opgenomen nutriënten ten goede komen aan de maisteelt is het van belang dat een vanggewas niet te laat wordt ondergewerkt. De gewasresten zullen in de bodem omgezet moeten worden in opneembare nutriënten. Dit proces duurt minimaal 3 maanden. In juni begint de mais meer stikstof op te nemen. Om deze behoefte te dekken is het dus belangrijk dat het vanggewas voor half maart is ingewerkt. In figuur 1 zijn de resultaten weergeven van een vanggewassenproef op zandgrond uitgevoerd door Wageningen UR weergeven. Er is te zien dat het tijdig inwerken van een vanggewas resulteert in hogere minerale stikstof gehaltes in juni.

Deel deze pagina

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u een goed gesprek over uw bedrijf?