Veel perspectief innovaties voor toekomstbestendige landbouw

19 augustus 2022

De mogelijkheden om via innovaties de emissies van ammoniak en broeikasgassen aanzienlijk te reduceren, worden in de huidige plannen van de overheid zwaar onderbelicht. Met name door een combinatie van innovaties op gebied van stalsystemen en mestscheiding, -bewerking en/of -vergisting zijn er goede mogelijkheden om de emissies van stikstof en broeikasgassen aanzienlijk te verlagen.

Deel deze pagina

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u een goed gesprek over uw bedrijf?