Verhoog de voerefficiëntie zonder aanpassingen in het rantsoen!

03 februari 2020

Wist u dat het mogelijk is om de voerefficiëntie te verhogen zonder het rantsoen aan te passen? Door kleine aanpassingen te doen in de manier van mengen kan selectie worden voorkomen. Geen selectie betekent dat elke hap voor elke koe hetzelfde is, waardoor het rantsoen efficiënter wordt benut en een hogere meetmelkproductie en voerefficiëntie wordt gerealiseerd. Hoe werkt dat?

Deel deze pagina

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u een goed gesprek over uw bedrijf?