Voerproef ForFarmers: geen productieverschil met Shredlage mais

23 april 2018

Uit onderzoek van ForFarmers, Kamps de Wild en Dairy Academy Oenkerk blijkt dat Shredlage mais in een rantsoen met een gangbaar maisaandeel (5 kg ds/koe/dag) niet tot productieverhoging en verbetering van gezondheidskenmerken bij melkvee leidt. Wel daalt het ureumgehalte in de melk van 20 naar 19 mg per 100 gram.

Deel deze pagina

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u een goed gesprek over uw bedrijf?