Maismeel herk. VLOG / VLOG EU

Maismeel herk.

Zetmeelrijke en smakelijke energiebron.

 

Productomschrijving

Mais komt oorspronkelijk uit het subtropische klimaat in Midden-Amerika maar nieuwe rassen kunnen over de hele wereld geteeld worden. De maiskorrel heeft een hoog zetmeelgehalte en bevat ten opzichte van andere granen veel (onverzadigde) vetten en is daardoor ook energierijk. Maismeel ontstaat door de maiskorrel met hamermolens te malen.

Algemene eigenschappen

Door te malen wordt het zetmeel beschikbaar gemaakt voor vertering; naar mate de maïs fijner gemalen is zal de vertering beter zijn en de benutting van de voedingsstoffen door het dier beter.

Toepassing

Melkkoeien en vleesvee: max. 20% op basis van drogestofaandeel in het rantsoen.

 

Opslag & Houdbaarheid

  • Gemalen mais kan in een silo worden opgeslagen.
  • Droog en niet in direct zonlicht opslaan.
  • Condensvorming moet worden voorkomen.
  • Het vochtgehalte mag max. 16% zijn om kwaliteitsverlies te voorkomen.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).
Afbeelding - Maismeel herk. VLOG / VLOG EU - AgroNoord

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u een goed gesprek over uw bedrijf?