Tarwe geplet

Tarwe geplet

Goed beschikbare relatief langzaam vrijkomende pensenergie.

 

Productomschrijving

Tarwe is een veel voorkomend graan dat over de hele wereld geteeld wordt. De betere kwaliteit wordt gebruikt als baktarwe. Tarwe moet voor een goede vertering bewerkt (gemalen, geplet) worden; pletten gebeurd met walsen die de korrel breken, zodat het zetmeel beschikbaar komt voor de pensmicoben. Voertarwe wordt meest als zodanig verbouwd of is baktarwe die niet aan de strenge specificaties voor het bakken van brood voldoet.

Algemene eigenschappen

Tarwe is een energierijk product dat veel zetmeel bevat. Het verteerd ten opzichte van de andere graansoorten relatief snel. Ten opzichte van malen zal pletten de afbraaksnelheid in de pens vertragen en het product veiliger maken.

Toepassing

Tarwe levert veel snelle pensenergie, houdt hier bij de toepassing en rantsoenberekening rekening mee.

  • Melkkoeien: max. 3 kg product per dier per dag.
  • Vleesvee: max. 3 kg product per dier per dag.
  • Rosékalveren: max. 1,5 kg product per dier per dag.

 

Opslag & Houdbaarheid

  • Tarwe Geplet kan in een silo of los gestort geleverd worden.
  • Zorg bij los storten voor een verharde en schone ondergrond.
  • Droog en niet in direct zonlicht opslaan.
  • Condensvorming moet worden voorkomen.
  • Het vochtgehalte mag max. 16% zijn om tarwe zonder kwaliteitsverlies langdurig te kunnen bewaren.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).
Afbeelding - Tarwe geplet - AgroNoord

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u een goed gesprek over uw bedrijf?