Tarwe

Tarwe (ook verkrijgbaar als geschoonde tarwe)

Breed toepasbare hoogwaardige zetmeel- en energiebron.

 

Productomschrijving

Tarwe is een veel voorkomend graan dat over de hele wereld geteeld wordt. De betere kwaliteit wordt gebruikt als baktarwe. Tarwe moet voor een goed vertering bewerkt (gemalen, geplet) worden; de vertering is per diersoort afhankelijk van de aard en kwaliteit van deze bewerking. Voertarwe wordt meest als zodanig verbouwd of is baktarwe die niet aan de strenge specificaties voor het bakken van brood voldoet. Voertarwe is niet gereinigd en bevat max. 2% bijmenging.

Algemene eigenschappen

Tarwe is een energierijk product dat veel zetmeel bevat. Het eiwit- en lysinegehalte is echter laag. Het verteerd ten opzichte van de andere graansoorten relatief snel. Naarmate het bewerkte product fijner is wordt de verteringssnelheid groter.

Toepassing

Tarwe levert veel snelle pensenergie, houdt hier bij de toepassing en rantsoenberekening rekening mee.

  • Melkkoeien: max. 3 kg product per dier per dag.
  • Vleesvee: max. 3 kg product per dier per dag.
  • Rosékalveren: max. 1,5 kg product per dier per dag.

 

Opslag & Houdbaarheid

  • Tarwe kan in een silo of los gestort geleverd worden.
  • Zorg bij los storten voor een verharde en schone ondergrond.
  • Droog en niet in direct zonlicht opslaan.
  • Condensvorming moet worden voorkomen.
  • Het vochtgehalte mag max. 16% zijn om tarwe zonder kwaliteitsverlies langdurig te kunnen bewaren.
  • Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).
Afbeelding - Tarwe - AgroNoord

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u een goed gesprek over uw bedrijf?