Het Kempensysteem: meer melk, minder werk

Alles-in-één brok: Kempensysteem, meer melk met minder werk!

Het Kempensysteem is een compleet voersysteem voor melkvee. Het is door ForFarmers ontwikkeld en wordt sinds 2006 succesvol toegepast. Het doel? Gezonde koeien en meer melk met minder werk!

Hoe werkt het?

Bij het Kempensysteem bestaat het rantsoen van uw koeien uit slechts twee componenten: de KempenBrok en een smakelijke structuurbron: een droge, structuurrijke graskuil of hooi. De KempenBrok is een speciaal ontwikkelde brok, gericht op een veilige en efficiënte penswerking. De brok bevat alle ingrediënten voor gezonde en vruchtbare koeien met een hoge levensproductie. Hierdoor ligt het aandeel krachtvoer in het rantsoen hoger dan bij een traditioneel voersysteem.  Het Kempensysteem kan ook worden toegepast voor jongvee en droogstaande koeien.

Wat levert het op?

Het Kempensysteem is een ideaal systeem om met lage investeringen en minder werk, meer melk te kunnen produceren met gezonde koeien. Het zorgt voor:

  •     Een constant rantsoen, kleine kans op voerfouten
  •     Koeien blijven beter in conditie bij een hogere melkgift
  •     Een positief effect op de gezondheid en vruchtbaarheid van de veestapel
  •     Meer melk: stijgende productie met gelijke vet- en eiwitgehaltes
  •     Verlichting van – én tot 20% minder arbeid

Effect op de kosten?

Toepassing van het Kempensysteem betekent een behoorlijke verandering van uw bedrijfsvoering die ook gevolgen heeft voor het financieel resultaat van uw bedrijf. De eventueel hogere voerkosten worden gecompenseerd door besparing op andere kosten (bijvoorbeeld arbeids-, ruwvoer-, mechanisatie- en/of loonwerkkosten) en/of door extra opbrengsten door een andere benutting van uw grond. Of het Kempensysteem financieel interessant is voor uw bedrijf is dus sterk afhankelijk van uw bedrijfssituatie en mogelijkheden.

Past het Kempensysteem bij u?

ForFarmers helpt u graag met het maken van de juiste keuze. Gezamenlijk doorlopen we de volgende 3 stappen:

• Stap 1: Quickscan.

Met de Quickscan bekijken we in hoeverre het Kempensysteem bij u en uw bedrijf past.

• Stap 2: Praktische toepasbaarheid

De Kempenspecialist kijkt samen met u naar de praktische toepasbaarheid van het Kempensysteem op uw bedrijf. Hij bespreekt eventuele aanpassingen die nodig zijn voor optimaal rendement met het Kempensysteem.

• Stap 3: Opstartfase

In de opstartfase staat het veilig omschakelen centraal. Zowel uw koeien als uzelf hebben tijd nodig om te wennen aan het nieuwe voersysteem. Tijdens deze fase biedt de Kempenspecialist van ForFarmers extra ondersteuning.

kempensysteem

Wilt u meer weten?

Wilt u meer informatie over het Kempensysteem of een advies op maat, neem dan contact op met uw specialist of vul het informatieformulier in.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u een goed gesprek over uw bedrijf?