Hittestress: aanpak en producten

Wees goed voorbereid op hittestress

Hittestress bij koeien is een jaarlijks terugkerend fenomeen. De gevolgen van hittestress zijn groot: verlaagde droge stof opname, lagere weerstand, risico op pensverzuring en een daling van de melkproductie. Hoge temperaturen in combinatie met hoge luchtvochtigheid zorgen ervoor dat de koeien hun warmte slecht kwijt kunnen. Hoogproductieve koeien hebben hier erg veel last van, doordat ze veel melk, en daarmee van zichzelf al veel warmte, produceren.  Droge koeien hebben nog meer last van hittestress, omdat het kalf in de baarmoeder extreem veel warmte produceert.

ForFarmers heeft een speciale hittestress-aanpak ontwikkeld met hulpmiddelen en producten die ondersteunen bij het op peil houden van de melkproductie bij hittestress. Wat is nou het beste rantsoen bij hittestress, maar ook voor vragen over beweiding, extra koeling en stalhygiëne onder hittestressomstandigheden bent u bij de specialisten van ForFarmers aan het juiste adres.

Voorkom pensverzuring bij hittestress met Univit Buffer en RumiBuffer!

Hittestress verhoogt de kans op pensverzuring. Tijdens hittestress staan koeien te hijgen en te pompen om af te koelen, met als gevolg dat bicarbonaat verloren gaat. Minder bicarbonaat betekend een verlaagde buffercapaciteit en een verhoogde kans op pensverzuring. Pensverzuring gaat vaak gepaard met dunne en slecht verteerde mest en een wisselende melkproductie. Het zorgt voor een verminderde weerstand wat kan leiden tot problemen met uiergezondheid, vruchtbaarheid en klauwgezondheid. ForFarmers heeft een speciaal buffercomplex ontwikkeld dat langdurig bescherming biedt tegen pensverzuring. Het sluit beter aan bij de zuurbelasting in de pens dan standaardbuffers zoals natriumbicarbonaat. Dit unieke buffercomplex zit verwerkt in de producten Univit Buffer en RumiBuffer, lees hier meer!

Melkproductie op peil bij hittestress: MilkPower HF180

Vaak daalt de melkproductie tijdens en na een periode van hittestress. Bij hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid nemen koeien minder voer op dan normaal, terwijl de energie behoefte van de koe gelijk blijft. Milkpower HF180 is een geconcentreerde energiebron en is hierdoor uitermate geschikt om te voeren tijdens hittestress. Door de hoge energiedichtheid krijgt de koe toch voldoende energie binnen en blijft de melkproductie op peil, Lees hier meer.

De voordelen van MilkPower HF180

  • Hogere melkproductie tijdens hittestress
  • Makkelijk toepasbaar door toevoeging in de voermengwagen
  • Gemiddeld €70,- extra voerwinst per koe per jaar*
  • Toename van melkproductie met ca 5% per kilo fosfaat
    (gunstig effect op BEX en kringloopwijzer)

* Berekend op basis van een langjarig gemiddelde melkprijs van €0,35

Milkpower HF180 van ForFarmers minimaliseert de negatieve effecten van hittestress en brengt na de hitteperiode de melkproductie weer snel op peil!

Afbeelding: MP grafiek goed

Hoe werkt MilkPower HF180?

MilkPower HF180 is een zeer geconcentreerde en veilige energiebron, die bestaat uit pensbestendige vetten. MilkPower HF180 passeert onafgebroken de pens en wordt in de darmen verteerd. Dit zorgt voor extra melk- en vetproductie.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer informatie over de hittestressaanpak en producten van ForFarmers of een advies op maat, neem dan contact op met uw specialist of vul het informatieformulier in.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u een goed gesprek over uw bedrijf?