Pens Stimulator+: ondersteunt de pens- en darmgezondheid

Pens Stimulator+: ondersteunt de pens- en darmgezondheid

Gezonde koeien vormen de basis voor een goede ruwvoerbenutting. Pens Stimulator+ ondersteunt de pens- en darmgezondheid van uw koeien. De Pens Stimulator+ is een combinatie van een exclusieve gistcultuur, B-vitamines en polyfenolen en toepasbaar in elk type rantsoen. Door een betere penswerking en darmgezondheid stijgt de ruwvoerbenutting waardoor u meer melk uit ruwvoer haalt.

 

 

 

Waarom wordt Pens Stimulator+ ingezet?

• Ondersteunt zowel de pens- als darmgezondheid

• Zorgt voor een betere ruwvoerbenutting

• Stabiliseert de pens pH bij snelle en verzurende rantsoenen

Wat levert Pens Stimulator+ op?

  • Gezondere koeien
  • Meer melk uit ruwvoer en een hogere melk(eiwit)productie
  • Extra voerwinst gemiddeld € 45,- per koe per jaar**Op basis van de langjarig gemiddelde melkprijs van € 0,35

Onderzoek: Significant hogere melk- en melkeiwitproductie

Eigen onderzoek, uitgevoerd door het Nutrition Innovation Center (NIC) van ForFarmers op vier praktijkbedrijven, toont aan dat inzet van Pens Stimulator+ gemiddeld 0,75 kg extra melk en gemiddeld 21 g extra melkeiwit oplevert per koe per dag. Het effect is gemeten bij dieren in verschillende lactatiestadia en verschillende rantsoensamenstellingen. Door toevoeging van Pens Stimulator+ wordt zowel de pens als de darmgezondheid ondersteund.

Afbeelding: Pensstimulator onderzoek

Toepassing:

• Geschikt voor alle type rantsoenen

• De gehele lactatie en droogstand inzetbaar

• Het effect is zichtbaar na 7 tot 10 dagen

• De Pens Stimulator+ is Non GMO

De Pens Stimulator+ is verkrijgbaar in zakgoed, makkelijk te verstrekken via voermengwagen of als topdressing. Daarnaast is het product ook beschikbaar via een aantal broksoorten. Raadpleeg uw melkveespecialist voor de beste toepassing op uw bedrijf.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u een goed gesprek over uw bedrijf?